Mladi v Slovenj Gradcu poudarili pomen presojanja in vrednotenja informacij

V sklopu projekta Digitalna generacija mladinskih centrov je v Mladinskem kulturnem centru Slovenj Gradec v sredo, 25. in v četrtek, 26. 10. potekalo dvodnevno usposabljanje pridobivanja digitalnih kompetenc mladih.

Mladi so na usposabljanju samostojno opredelili pomen posameznih digitalnih kompetenc in razmislili, katera znanja, veščine in sposobnosti potrebujemo za obvladovanje informacijske pismenosti, komuniciranja in sodelovanja, izdelovanja digitalnih vsebin, varnosti na spletu in reševanje problemov.

Pri informacijski pismenosti so najbolj poudarili pomen presojanja in vrednotenja informacij, saj se zavedajo, da vsi viri niso zanesljivi in vse informacije niso resnične. Prišli so do zaključka, da komuniciranje in sodelovanje kot sposobnost učinkovite interakcije med posamezniki ali skupinami poleg obvladovanja spletnih aplikacij za komunikacijo in jezikovnih kompetenc zajema tudi sposobnost kritičnega razmišljanja, aktivnega poslušanja, javnega nastopanja in konstruktivnega izražanja s poudarkom na bontonu. Med digitalne vsebine štejejo širok spekter “tistega, kar sami prispevamo v digitalni svet,” med drugim spletne strani, blogi, podkasti, grafike, animacije, fotografije, videi, igre, memi in zvočne kreacije.
Zavedajo se, da ustvarjanje kakovostnih digitalnih vsebin zahteva obvladovanje tehnične opreme in poznavanje tehnologije za obdelavo in širjenje vsebin, pogosto tudi programiranje in razne talente, kot so čut za jezik ali estetiko. Pri razmišljanju o varnsoti na spletu so se osredotočili predvsem na varovanje naprav pred vdori in ščitenje osebnih podatkov. Ugotavljajo, da morajo bolje spoznati primerne zaščitne programe in premagati željo po klikanju na vabljive, vendar pogosto nevarne povezave. Delili so svoje izkušnje z reševanjem raznih problemov  z delovanjem strojne in programske opreme ter se navezali na informacijsko pismenost, saj so ugotovili, da so skoraj vse rešitve vedno tako rekoč na dlani – z veščo uporabo interneta lahko najdemo razne spletne priročnike, interaktivne vodnike, bloge in videe, ki ponujajo rešitve za razne probleme.
Definicije, ki so jih postavili pri skupinskem delu, so mladi primerjali s splošno sprejetimi opredelitvami posamezne kompetence in jih dopolnili. Nato so ocenili svojo digitalno pismenost v celoti in po posameznih segmentih in ugotovili, da imajo povsod možnosti za izboljšave. Te bodo lahko tudi v nadaljnjih aktivnostih še naprej pridobivali v mladinskem centru, ki za mlade predstavlja varno in spodbudno okolje za pridobivanje novih kompetenc.
Aktivnost sofinancira Ministrstvo za digitalno preobrazbo.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa