Mladi želijo biti bolje informirani

Na 12. regijski posvet za pripravo Resolucije o Nacionalnem programu za mladino, ki je potekal v torek, 4. oktobra v Postojni, so se zbrali prostovoljci, dijaki srednjih šol, mladoletne begunci brez spremstva, ki bivajo v dijaškem domu, in lokalni mladinski delavci. Pisana druščina je predstavnikom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Urada RS za mladino in Občine Postojna predstavila največje izzive na sedmih tematskih področjih ter nanizala ideje za rešitve.

Ta slika ima prazen atribut alt; ime datoteke je WhatsApp-Image-2022-10-05-at-13.47.021.jpeg
Mladi so na posvetu iskali rešitve na različnih področjih, ki jih pokriva Resolucija o nacionalnem programu za mladino

Mladi opozarjajo na šibko informiranje

Aktivni mladi iz primorsko-notranjske regije so na skoraj vseh področjih, ki so zajeta v nacionalnem programu za mladino, opozorili na šibko informiranje ali ozaveščanje. Zavedajo se, da je informacij veliko, vendar so razpršene, zato jih pogosto ne dosežejo. Vršilka dolžnosti direktorice Urada RS za mladino mag. Tina Kosi jim je predstavila prenovljeni portal mlad.si in jih povabila tudi, da postanejo dopisniki portala. Martina Ivanović iz pisarne za družbene dejavnosti Občine Postojna jih je usmerila na lokalne vire informacij ter jim predstavila možnosti za kulturno-umetniško udejstvovanje, razvijanje podjetniških kompetenc in izboljšanje zdravja. Urška Kovač Zlobko iz sektorja za zaposlovanje na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je izpostavila karierna središča in spletna mesta za iskanje kariernih priložnosti. Katra Kozinc z Nacionalne agencije MOVIT jim je predstavila programe EU Erasmus+ in vire informacij o priložnostih za mednarodno mobilnost. Številni mladi pa so se odzvali povabilu mladinske delavke Nike Rudolf in Mladinskega centra Postojna ter se vpisali na seznam prejemnikov obvestil. Sicer so se vsi strinjali, da bi lahko informiranju mladih posvetili več pozornosti, mladi pa bi lahko bili bolj samoiniciativni.

Od leve proti desni: Martina Ivanović, Igor Marentič, Tina Kosi, Urška Kovač Zlobko in Andraž Zgonc

Kaj so mladi izpostavili v dialogu z odločevalci?

V dialogu z odločevalci je prišla do izraza povezava med bolj učinkovitim in cenejšim javnim prometom ter reševanjem stanovanjske problematike in uvajanjem ukrepov za bolj zeleno prihodnost. Mladi menijo, da bi z bolje urejenim javnim prevozom mladim lajšali dnevne tranzite v izobraževalna središča ter omogočili bivanje doma. Tako bi zmanjšali potrebo po nastanitvah mladih. Če bi javni promet uporabljali tudi zaposleni, pa bi razbremenili ceste in zmanjšali povpraševanje po stanovanjih v urbanih središčih. Tako bi hrkati rešili nekatere okoljske in stanovanjske izzive. Župan Občine Postojna Igor Marentič je poudaril, da občina veliko vlaga v dostopnost javnega prevoza, ki ga sicer največkrat izvajajo zasebna podjetja, zato so zmožnosti lokalnih skupnosti in nacionalne politike omejene.

Mladi so izpostavili tudi ovire pri vstopu na trg dela, med katerimi je pogosta zahteva po večletnih delovnih izkušnjah, ki mlade izključuje. Urška Kovač Zlobko iz sektorja za zaposlovanje na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pojasnila, da ta izziv med drugim izhaja iz pomanjkanja praktičnih izkušenj mladih iskalcev zaposlitve, saj tekom izobraževanja pridobivajo predvsem teoretično znanje. Predstavila je ukrepe aktivne politike zaposlovanja, kot so usposabljanja na delovnem mestu in subvencioniranje zaposlovanja mladih. Mladi in odločevalci so se strinjali, da bi izziv lahko naslovili tudi s povečanim obsegom praktičnega izobraževanja. Med predlaganimi ukrepi za spodbujanje podjetništva pa so izpostavili širjenje poslovne, finančne in davčne pismenosti mladih ter krepitev podjetniških kompetenc.

Kot na vseh dosedanjih posvetih so mladi tudi tokrat izrazili potrebo po ozaveščanju o duševnem zdravju. Želijo si, da bi v šoli več vsebin posvetili krepitvi pozitivne samopodobe in sprejemanju drugačnosti. Opozorili so, da so težave v duševnem zdravju še vedno stigmatizirane, pomoč pa je težko dostopna. Želijo se opolnomočiti za samopomoč in pomoč vrstnikom.

Zadnji iz serije regijskih posvetov za pripravo Resolucije o nacionalnem programu za mladino bo potekal v četrtek, 20. oktobra, v Kamniku. Potekal bo med 16.00 in 20.30 v Mladinskem centru Kotlovnica.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa