MLADIM: vključevanje aktivnih mladih

Marca je ekipa projekta MLADIM vestno obiskovala članice Mreže MaMa, mladinske centre po celi Sloveniji, ter tako izvedla kar 10 usposabljanj 3 različnih tematskih modulov, v katere se je aktivno vključilo 57 mladih aktivnih iskalcev zaposlitve. Večino usposabljanj je potekalo v zahodnem delu Slovenije.

Cikel tematskih modulov se je pričel z usposabljanji s področja Osnov mladinskega dela, ki so potekala v zahodnem delu Slovenije in sicer v Centru mladih Koper, MC in hostel Ajdovščina in Centru za mlade Domžale. Udeleženci so se v sproščenem vzdušju spoznavali z organizacijsko strukturo mladinskega sektorja, mladinsko politiko, strukturiranim dialogom ter dobili vpogled v zgodovino mladinskega dela. Skupaj so ugotavljali, kakšne so kvalitete mladinskega delavca ter kakšne so potrebe današnje mladine. Pridobili so potreben celovit pregled mladinskega sektorja v Sloveniji in posledično osnovo , na kateri lahko spoznavajo in razumejo položaj mladinskih centrov v lokalnem, nacionalnem in evropskem kontekstu.

V MC Litija so se mladi različnih profilov in znanja spopadli z izzivi na področju komuniciranja. Udeleženci so se na usposabljanju poimenovanem Odnosi z javnostmi in komuniciranje naučili zasnovati uspešno komunikacijsko kampanjo ter kako morajo za jasno in učinkovito komuniciranje določiti ciljne javnosti ter deležnike, zakaj in kako izkoristiti sodobna komunikacijska orodja in medije ter kako pripraviti in oblikovati besedila. Vse teoretične osnove so bile podprte s praktičnimi vajami, tako, da so imeli udeleženci priložnost v praksi preizkusiti na novo pridobljeno oziroma predhodno okrepljeno znanje ter dobiti konkretno povratno informacijo in nasvete s strani obeh izvajalcev.

V prostorih 6 članic Mreže MaMa, mladinskih centrih MC Kotlovnica Kamnik, MC in hostel AjdovščinaJavni zavod Sotočje Medvode, Center mladih Koper, MC Brežice ter MKC Slovenj Gradec se je v marcu prav tako pričel prvi sklop usposabljanja Mladinski delavec kot mentor in inštruktor za aktivno državljanstvo skozi glasbo in kulturo. Usposabljanj so se udeležili tako mladinski delavci kot mlade glasbene skupine, sodelovali pa so tudi znani slovenski glasbeniki, ki so svoje prve aktivne ritme iskali prav v mladinskih centrih. Z udeleženci so delili svoje dolgoletne izkušnje ter jim ponudili kar nekaj praktičnih nasvetov kako skozi kulturo postati aktiven državljan in oblikovati kritično razmišljanje. V prvem sklopu so se pogovarjali o organizaciji dela znotraj skupine ter pomenom zunanje podobe skupine, v prihodnjih mesecih pa jih čakajo še trije sklopi, skozi katere se bodo naučili organiziranega in aktivnega udejstvovanja v lokalnem okolju skozi glasbo in kulturo v mladinskih centrih.

Poleg zgoraj predstavljenih usposabljanj pa je v marcu potekala tudi predstavitev projekta MLADIM v Kariernem središču Ljubljana, kjer so se mladi brezposelni seznanili s podrobnostmi projekta MLADIM, z osnovami mladinskega dela, predstavljeni pa so jim bili tudi mladinski centri v Ljubljani in njihova ponudba.

APRIL vsebinsko še močnejši – prihajajo nova usposabljanja.

Tudi v mesecu aprilu bo izvedeno usposabljanje Odnosi z javnostmi in komuniciranje, in to kar dvakrat – v ponedeljek, 24.4. v Galeriji ŠKUC in v torek, 25.4. v MC Dravinjske doline.

V MC Hrastnik se lahko v sredo, 12.4. pridružite ekipi projekta MLADIM na usposabljanju Mednarodno mladinsko delo, kjer bodo mladim aktivnim državljanom predstavljene možnosti mednarodnega mladinskega dela  ter ponujeni dodatni izzivi: kako napisati in izvesti mednarodne projekte. Udeleženci se bodo seznanili tudi s praksami mednarodnega mladinskega dela v okviru Mreže MaMa.

Ker je bistvo projekta MLADIM ustvarjati mlade mladinske informatorje in oblikovanje načinov komuniciaranja z mladimi, je ekipa projekta MLADIM oblikovala modul medvrstniškega informiranja. Bodoči mladinski delavci bodo spoznali kako definirati in oblikovati potrebe ter kako poiskati informacije o potrebah in načinih življenja mladih. Usposabljanji bosta potekali v MC Idrija, v ponedeljek 24.4., ter v torek, 25.4. v KŠTM Sevnica. Vsi vključeni mladi bodo dobili izziv kako oblikovati model medvrstniškega informiranja v lokalnem okolju, kar bodo potem tudi izvedli in pridobili konkretne izkušnje.

Bi se na katerem od usposabljanj pridružili ali pa vas zanimajo podrobnejše informacije?

 TUKAJ najdete prijavnice in podrobnejše opise vseh usposabljanj vsa usposabljanja pa so brezplačna.

Za dodatne informacije lahko pišete na mladim@mreza-mama.si ali pokličete na telefonsko številko 030 618 628.

Namena projekta MLADIM sta okrepitev mladinskega sektorja z mladimi mladinskimi informatorji in nudenje zaposlitve neizkušenim mladim. Po končanem projektu bodo vključeni mladinski centri zaposlili 32 na novo usposobljenih mladinskih delavcev/informatorjev, prav tako pa bodo aktualni mladinski delavci pridobili nove kompetence ter orodja za delo z mladim.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa