Mladimo prihodnost – Skupni dokument organizacij

V zadnjih dveh letih smo različne organizacije v mladinskem sektorju izvajale projekte, financirane prek razpisa »Javni razpis za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016–2018«, s čimer smo dosegli izjemne učinke tako na ravni mladih posameznikov, organizacij, lokalne skupnosti kot tudi na ravni družbe kot celote.

V mesecu septembru 2018, smo organizacije pripravile skupno zaključno konferenco Mladimo prihodnost, na kateri smo na podlagi pridobljenih znanj in izkušenj predstavili priporočila različnim odločevalcem, ki nam lahko tudi v prihodnje pomagajo pri oblikovanju ustreznih mladinskih politik ter pri razvoju mladinskega dela, ki uspešno naslavlja izzive, s katerimi se srečujejo mladi.

Skupni dokument organizacij temelji na ugotovitvah in izkušnjah organizacij, ki smo izvajale omenjene projekte, na naših dolgoletnih izkušnjah z mladinskim delom in mladinsko politiko ter na že obstoječih dokumentih in procesih, ki na nacionalni in evropski ravni naslavljajo položaj mladih in mladinskega sektorja.

Več o konkretnih predlogih, si lahko preberete  TUKAJ.

 

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa