Mladinski centri in točke souporabe električnih in elektronskih naprav

V torek, 31. 1. 2023, smo na Mreži MaMa, v sodelovanju s podjetjem ZEOS d.o.o., na Mladinski postaji Moste v Ljubljani, izvedli uvodno delavnico za mladinske delavce_ke, v okviru aktivnosti “Sharing is caring”, ki poteka v sklopu projekta Life spodbujamo e-krožno. Z medsektorskim povezovanjem smo pričeli naslavljati tematike krožnega gospodarstva, z namenom vzpostavitve nove skupne zgodbe, s katero spodbujamo in omogočamo mehanizme za razvoj trajnostnega vedenja mladih v skupnosti – točk souporabe električnih oz. elektronskih naprav v mladinskih centrih.

Na uvodni delavnici so se mladinski delavci seznanili s projektom Life spodbujamo e-krožno ter dobrimi praksami v okviru projekta, ki so jih predstavili v podjetju ZEOS d.o.o. Nato so se seznanili s projektom “Knjižnica REČI”, ki je danes neprofitna izposojevalnica najrazličnejših reči za prosti čas, ki v Ljubljani deluje po vzoru klasične knjižnične izposoje. Svojo dobro prakso in izkušnje s Knjižnico REČI so predstavili tudi Mladinski center Idrija in Mladinska postaja Moste, ki poleg souporabe električnih, elektronskih oz. drugih aparatov, omogoča mladim, da v njihovih skupnostnih prostorih uporabljajo tudi delavnico in potrebno orodje za različna popravila ter glasbeni studio z opremo.

Mladinski delavci_ke so se spoznali s cilji, namenom in predvidenimi aktivnostmi za vzpostavitev točk souporabe. Po skupinah so razmišljali o pomenu in priložnostih mladinskih centrov v krožnem gospodarstvu, vključevanju mladih v aktivnosti, analizi oz. pregledu stanja ter zbiranju potrebnih “reči” za implementacijo projekta in skupno ozaveščevalno kampanjo.

Mladi so namreč visoko usmerjeni k varovanju narave in življenju v čistem in neokrnjenem okolju ter temu pripisujejo velik pomen. Dejavnik omejevanja trajnostnega ravnanja pri mladih je ravno omejena ponudba trajnostnih alternativ (dobrin in storitev). Mladinski centri imajo kot skupnostni, odprti in varni prostori za mlade priložnost, da skupaj z mladimi vrednote prenesejo v prakso. Zato bomo z nadaljnjimi aktivnostmi v mladinskih centrih vzpostavili točke souporabe električnih oz. elektronskih naprav ter z aktivnim vključevanjem in ozaveščanjem krepili vrednote krožnega gospodarstva z mladimi in jim omogočili priložnosti prakticiranja trajnostnega ravnanja.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa