Mladinski centri izvolili novega predstavnika v Svetu Vlade RS za mladino

Mreža MaMa je skladno s povabilom s strani Urada RS za mladino, Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, vodila postopek volitev nadomestne/ga predstavnika/ce mladinskih centrov v Svet Vlade RS za mladino, ki je bil sprožen z odstopom Urbana Krevla, dosedanjega predstavnika mladinskih centrov v Svetu Vlade RS za mladino.

Včeraj, 24. aprila 2023 ob 14.30. uri, se je sestala volilna komisija in ugotovila izid glasovanja. Na podlagi štetja glasov je za predstavnika mladinskih centrov v Svetu Vlade RS za mladino izvoljen Tine Hafner.

Sklep o izvolitvi predstavnika mladinskih centrov v Svet Vlade RS za mladino.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa