Mladinski centri stopili skupaj za pomoč v poplavah

Mladinski centri v lokalnih skupnostih predstavljajo varen prostor za mlade, kjer jim mladinski delavci nudijo podporo in se hitro odzivajo na potrebe mladih ter trenutne spremembe v družbi. Pretekle izkušnje iz obdobja korona virusa in trenutnih poplav v Sloveniji pa so pokazale, da so mladinski centri hitro odzivni tudi v kriznih časih, saj s povezovanjem s civilno zaščito, gasilci, občino, drugimi institucijami in organizacijami v lokalnem okolju postanejo varne točke pomoči in informacijska središča vsem prizadetim v krizni situaciji.

Tudi tokrat so ob hudi naravni nesreči, ko so poplave zajele večji del Slovenije, stopili skupaj in se z lokalno skupnostjo povezali za pomoč občanom. Mladinski centri na savinjskem, ki niso utrpeli infrastrukturne škode, so se med sabo povezali in zagotovili regijsko zagotavljanje pomoči Savinjski regiji. V hostlu Celjskega mladinskega centra, Hostlu Pekarna v Mariboru, hostlu Mladinskega centra Žalec in Zavodu za mladino in šport Trbovlje so prizadetim v poplavah nudili nastanitve, Mladinski center Šmartno ob Paki, Mladinski center Velenje in Celjski mladinski center pa zbirajo hrano, higienske pripomočke, obleke in delovno orodje za sanacijo škode, ki je nastala v poplavah. Prav tako so mladinski centri na svojih informacijskih kanalih med mladim delili informacije o ravnanju med in po poplavah, evakuaciji, zbiranju pomoči in dostopanju do pomoči ter druge pomembne informacije.

Za vse mladinske centre, ki so v poplavah utrpeli škodo, pa Mreža MaMa organizira skupno solidarnostno akcijo vzajemne pomoči mladinskih centrov. Če potrebujete pomoč ali jo lahko nudite, vas vabimo k izpolnjevanju naslednjega vprašalnika.

Našim članicam – mladinskim centrom se zahvaljujemo za hiter odziv in pomoč v nastali situaciji in ustvarjanje povezane in solidarne skupnosti.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa