Mladinski centri za duševno zdravje mladih

Projekt z naslovom Mladinski centri za duševno zdravje mladih je 24-mesečno strateško partnerstvo treh mrežnih organizacij: Mreže MaMa (Slovenija), Youth Matters Now (Španija) in Association of Estonian Open Youth Centres (Estonija), financiran s strani programa Erasmus+: Mladi v akciji.

Projekt je namenjen opolnomočenju mladinskih delavcev za soočanje s tematikami duševnega zdravja v mladinskih centrih. Mladinski delavci v mladinskih centrih in drugih nevladnih organizacijah, ki delajo z mladimi, poročajo o vedno večjem številu primerov mladih v duševnih stiskah. Delo na tem področju predstavlja velik izziv za mladinsko delo, zaradi česar mladinski delavci potrebujejo strokovne usmeritve za prepoznavanje duševnih težav in prvo psihosocialno pomoč mladim v mladinskih centrih. Projekt bo mladinskim delavcem omogočil celosten in enovit pristop k reševanju izzivov sodobnega časa, saj bo povezal mladinske delavce in strokovnjake s področja duševnega zdravja mladih. Ker trenutna situacija v zvezi s pandemijo covid-19 še poglablja duševne stiske mladih, je projekt tudi odgovor na blaženje posledic, ki jih je pandemija prinesla tako za posameznika kot za celotno družbo na globalni ravni.

Pri projektu izhajamo iz tega, da delo z mladimi, ki se soočajo z duševnimi težavami, od mladinskega delavca na prvem mestu terja: (1) strokovno znanje, (2) ustrezno metodologijo in (3) povezovanje z ostalimi strokovnjaki. Na podlagi tega bomo skozi zastavljene projektne cilje v prvi fazi projekta skupaj s strokovnjaki in mladinskimi delavci oblikovali in izvedli mednarodni trening trenerjev in usposobili mladinske delavce iz partnerskih organizacij za oblikovanje protokolov oz. pristopov k interventnim ukrepom na področju duševnega zdravja skozi prvo psihosocialno pomoč. V drugi fazi bomo partnerji v svojih nacionalnih realnostih izvedli nacionalni trening za mladinske delavce in mladinske delavce in jih usposobili za prvo psihosocialno pomoč in uporabo protokolov v praksi. V tretji fazi projekta bomo v sodelovanju z izbranim mladinskim centrom in strokovnjaki skozi pilotno usposabljanje preizkusili uporabo protokolov v praksi. V sklopu tega bomo izvajali tudi lokalne dogodke s strokovnjaki in drugimi deležniki s področja duševnega zdravja v lokalnih okoljih mladinskih centrov, katerih rezultat bo vzpostavitev podpornih lokalnih interdisciplinarnih mrež.

Glavna produkta projekta bosta izoblikovan modul nacionalnega usposabljanja mladinskih delavcev za prvo psihosocialno pomoč mladim v duševni stiski in 8 protokolov oz. pristopov k interventnim ukrepom za neposredno uporabo v praksi pri delu z mladimi.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa