Mladinski delavci iz mladinskih centrov udeleženci PASLETA-a

Mreža MaMa je akterjem v Mladinskih centrih omogočila udeležbo v mednarodni aktivnosti Partcipation in action, sharing, learning and evolving togheter (PASLET).

Študijski obisk na Finskem, v okviru projekta PASLET se je odvijal med 19. in 25. marcem 2014. Udeleženci iz Slovenije smo dobili priložnost, da smo bili del te zgodbe, kar nam je omogočilo sodelovanje Mreže MaMa s partnerji DEMO Finland, DEMO Nepal in Odhikar Bangladeš. Namen projekta je spodbujanje medkulturnega učenja, prenos dobrih praks, mreženje, prenos dobrih praks mladinskih politik, spodbujanje aktivne participacije med mladimi in ustvarjanje mednarodnega sodelovanja.

V slovenski ekipi nas je bilo 5, 4 akterji v Mladinskih centrih v Ormožu, Velenju, Škofji Loki in Novi Gorici ter Maja Drobne, predstavnica Mreže MaMa, ki je sodelovala pri organizaciji in izvedbi projekta.

Nepalski udeleženci so akterji v političnih študentskih organizacijah, Bangladeški kolegi pa so zagovorniki človekovih pravic in delujejo znotraj organizacije za človekove pravice Odhikar. Organizatorji študijskega obiska na Finskem so program zastavili tako, da so se nam predstavili mladi in organizacije, ki spodbujajo aktivno participacijo mladih na vseh omenjenih področjih. V duhu izmenjave, učenja in skupnega razvoja so vse aktivnosti in obiski vključevali tudi pogovore in predstavitve razmer in praks v Bangladešu, Nepalu in Sloveniji.

Na sedemdnevnem obisku smo obiskali številne politične podmladke in študentske organizacije, med katerimi so bili Left Youth in Left Students, Finns Party Youth, Swedish People’s Party in Centre Party Youth. Prek predstavitev njihovega delovanja in neformalnega druženja smo spoznavali vlogo političnih podmladkov in študentskih organizacij v aktivnem vključevanju mladih v družbo. Trenutno koalicijo na Finskem sestavljajo leve in desne stranke, v opoziciji pa je sredinska oz. Center Party. Mladi, ki so aktivni v podmladkih vseh teh strank sodelujejo tudi s študentskimi in drugimi organizacijami, predvsem ko gre za aktivno iskaje rešitev in izboljšav problemov, ki so pereči predvsem za mlade. Dejavni so na različnih področjih: enakopravnost, enake možnosti za izobraževanje in zaposlitev za vse, brezplačne priprave na sprejemne izpite, problem visokih najemnin, človekove pravice, boj proti nuklearni energiji, zdravstveni sistem. Njihovo delo poteka predvsem v neposrednem stiku z ljudmi, prirejajo demonstracije, pa tudi številne kulturne in športne aktivnosti ter tabore za svoje člane. Politični podmladki so nekakšni podaljški svojih matičnih strank, znotraj katerih zastopajo mlade, torej njihove poglede, potrebe in predloge glede ključnih vprašanj in problematik v državi.

Izredno zanimivo in navdihujoče je bilo spoznati nekatere oblike medstrankarskega sodelovanja in dialoga na Finskem. Kot primeri takšnih organizacij ali mrež so se nam predstavile in nas gostile DEMO Finland, NYTKIS-The Coalition of Finnish Women’s Associations in The Network of Women Members of Finnish Parliament. Prva, pod nazivom Finske stranke za demokracijo, je organizacija, namenjena sodelovanju strank v finski vladi, katere namen je okrepiti demokracijo z izvajanjem in omogočanjem skupnih projektov med finskimi političnimi strankami in gibanji v državah v razvoju. Namen teh skupnih projektov je spodbujanje dialoga in vzajemnega učenja na podlagi različnih oblik demokracije in problemov in njihovih možnostih. Generalna sekretarka združenja nam je povedala, da NYTKIS povezuje ženska združenja vseh političnih strank zastopanih v parlamentu in tri nepolitična združenja. Cilji NYTKIS so doseganje enakosti med ženskami in moškimi, konec diskriminacije žensk in spodbujanje uresničevanja človekovih pravic. Na istem srečanju se nam je predstavila tudi mreža National Council of Women of Finland, ki povezuje ženske organizacije in se zavzema za enakopravnost spolov.

Obiskali smo tudi Parlament, kjer so nam predstavili njegovo zgodovino, razvoj in delovanje. Tam smo imeli tudi srečanje s parlamentarko Satu Haapanen in predstavnico mreže The Network of Women Members of the Finnish Parliament, ki združuje parlamentarke iz vseh strank, da bi v skupnih razpravah obravnavale politična vprašanja, ki se tičejo predvsem žensk.

Svoja obzorja smo širili tudi na številnih delavnicah. Študenti Univerze HUMAK, ki je ena vodilnih inštitucij na področju humanistike in pedagogike kot tudi kulturnega menedžmenta na celotnem Finskem so nam pripravili zanimive delavnice na temo medkulturnosti in človekovih pravic. S Susanno Puukko iz DEMO Finlanda pa smo imeli delavnice na temo dobrih praks v mladinskih organizacijah.

Neformalne oblike aktivnega vključevanja mladih v družbo in dobre prakse na tem področju pa so bile središčna tema okrogle mize na obisku pri mreži mladinskih organizacij Allianssi. Na srečanju so nam predstavili tako delovanje mreže kot delovanje mladinskih centrov na Finskem, ostali udeleženci pa smo predstavili primere in dobre prakse neformalne participacije mladih v naših državah.

Resnično pester in bogat študijski program pa je vključeval tudi spoznavanje finske kulture. Ogledali smo si glavne znamenitosti Helsinkov, trdnjavo na otoku Suomenlinna in srednjeveško mestece Porvo, kjer smo obiskali tudi njihov Mladinski center in spoznali delovanje Mladinskega sveta.

Vse naše aktivnosti je spremljalo medkulturno sodelovanje in spoznavanje. Delili smo si doživljanje skupnega finskega sveta in delčke naših svetov in kultur. Prepihal nas je finski veter sodelovanja v družbi, osvežil nas je nepalski gorski zrak politične angažiranosti in obsijalo nas je Bangladeško sonce levjih src, ki se borijo za človekove pravice. Na zadnji delavnici na temo dobrih praks smo se morali odločiti za seme, ki ga bomo vzeli s seboj in ga odnesli v svoje države, vsak na svoj konec sveta. Upamo, da smo tudi mi s svojim trudom, odprtostjo in motiviranostjo prispevali nekaj semen v njihove mošnjičke in da bo tudi za udeležence študijskega obiska v Sloveniji le-ta postal nepozabna izkušnja.

Vir: Jelena Vukmir, MC Nova Gorica

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa