Mladinski delavci na popotovanju Od ideje do izvedbe projekta

Mreža MaMa je 7. in 8. aprila 2015 v Mladinskem centru Celje organizirala usposabljanje z naslovom »Od ideje do izvedbe projekta«, ki se ga je udeležilo 17 mladinskih delavcev iz različnih organizacij.

Mentorja sta nas z zabavnimi metodami takoj spodbudila k spoznavanju soudeležencev, med katerim smo ugotovili, da nas, kot takrat še neznance, povezujejo veselje do mladinskega dela, energija in pozitivna naravnanost ter pogled usmerjen v lepote in možnosti, ki nam jih življenje ponuja.

Že preko uvoda v usposabljanje so nam mentorji s praktičnim primerom predstavitve usposabljanja posredovali znanje kako razlikovati med nameni in cilji projekta, področje na katerem oblikovalci in prijavitelji projektov pogosto delajo napake ter nas spodbudili k razmisleku o naših pričakovanjih in prispevku, ki ga temu usposabljanju nameravamo dati.

Po metodah neformalnega učenja smo v timskem duhu skupaj iskali odgovor na vprašanje kaj je projekt. Korak za korakom sta nas mentorja vodila po ključnih etapah, ki vodijo od oblikovanja ideje do izvedbe projekta.

Spoznali smo različne metode iskanja projektnih idej, ključno vlogo začetne analize stanja in potreb ciljnih skupin v okolju, pomen SMART metode pri določanju ciljev in načrta dejavnosti. S popotnico znanj smo se v skupinah podali na pot planiranja projekta na podlagi skupne ideje, mentorja pa sta ves čas bedela nad nami in nam na križiščih nastavljala smerokaze za pravo smer.

V zadnjem delu pestrega prvega dne smo pridobili znanja iz področja uspešnega komuniciranja in skrbi za vidnost projekta pred, med in po projektu, eno ključnih komponent, potenciale katere v mladinskem sektorju včasih ne izkoristimo dovolj.

Dvodnevno usposabljanje se je nadaljevalo s poglabljanjem znanj, metod in orodij za učinkovito planiranje projekta kot so Ganttov diagram, Zmajevo sanjanje, Problemsko drevo in številna druga. Da bi bili učinkoviti pri uresničevanju projektov in iskanju virov financiranja sta nam mentorja priredila pravo Malo šolo razpisov, dela z viri in izpolnjevanja projektne dokumentacije. Seveda nas niso pozabili opomniti na stvari, na katere je potrebno biti posebej pozoren, tako da smo se seznanili tudi s t.i. kriznim menedžmentom.

V zaključnem delu je vsaka skupina predstavila svoj projekt. Sledile so osnove s področja evalvacije, zaključevanja projekta, poročil in proslavljanja s timom po zaključenem projektu.

Tudi naše popotovanje se je zaključilo z zasluženo zabavo. Ugotovili smo, da so vsa pričakovanja udeležencev u zvezi z usposabljanjem bila izpolnjena ter da je vsak od nas s svojo naravnanostjo doprinesel k nepozabni izkušnji.

Opolnomočeni mladinski delavci se tako vračamo v svoje organizacije in okolja z zavedanjem, da je naše uspešno popotovanje le prvi del štafete, saj nas čaka zelo pomembna naloga: pridobljeno znanje podati naprej in s svojim trudom prispevati k spremembam na bolje v našem okolju in napredku mladinskega dela.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa