Mladinski delavci spoznavali osnove mladinskega dela

V sredo, 27. marca 2019, je v Celjskem mladinskem centru potekalo usposabljanje za mladinske delavce in prostovoljce z naslovom Osnove mladinskega dela. S poučnim, zabavnim in interaktivnim dogodkom smo na Mreži MaMa želeli nagovoriti vse, ki se z mladinskim delom šele spoznavajo.

Udeleženci usposabljanja so se seznanili s kratko zgodovino mladinskega dela v Sloveniji, spoznali pa so tudi osnove mladinskega dela in definicijo mladinskega delavca. Poleg tovrstne tematike ni manjkalo interaktivnih iger, pri katerih so poskušali dobiti vpogled v to, kako se počuti slep človek, ko mora kaj kupiti, kako se odzvati na problem, ki nam ga zaupajo naši mladi varovanci, kako bi mlade pritegniti k udejstvovanju v politiki, pozvani pa so bili tudi k pomembni refleksiji o tem, kako mladinski delavci vidijo mlade.

Razmišljanje in počutje mladih se močno spreminja skozi čas. Vprašanje, ki je peljalo to misel naprej, je: kaj je tisto, kar mlade druži skozi vse generacije in še danes ostaja bistveno v njihovih življenjih? Skozi zgodovinski pregled družbe so udeleženci predlagali, da je močan izrazni in povezovalni medij glasba in kultura nasploh. Mladinski delavci naj bi najprej sami sledili družbenemu in kulturnemu dogajanju ter predvsem skušali najprej razumeti mlade v njihovem okolju in družbenem položaju. Preko skupinske igre smo se ponovno spomnili, kako je za razumevanje pomembno poslušanje ter skromnost tistega, ki predaja znanje ali nudi pomoč.

V nadaljevanju smo govorili o dveh glavnih ciljih strategije EU za mlade (EU Youth Strategy). To sta omogočanje enakih možnosti mladim v izobraževanju ter na trgu dela in spodbuda mladih, da se bolj dejavno udeležujejo v družbi. Vsebine omenjene strategije so: mobilnost mladih, prostovoljske dejavnosti, aktivno državljanstvo, zdravje in dobro počutje, podjetništvo in zaposljivost mladih, izobraževanje in kulturno udejstvovanje ter predvsem, kaj je potrebno, da se zgodijo spremembe na lokalnem ali širšem družbenem nivoju.

V skladu s tem smo govorili tudi o mladinski politiki in o politični strukturi v mladinskem sektorju, strukturiranem dialogu kot inštrumentu, s katerim se mladi, mladinske organizacije in mladinski sveti ter raziskovalci s področja mladine dejavno vključujejo v politični dialog z odgovornimi za mladinsko politiko. S tem je mladim omogočeno, da se seznanijo s posameznimi izzivi, izrazijo svoje mnenje in s tem oblikujejo ukrepe kot podporo političnim odločitvam, s katerimi se mladi kasneje lažje poistovetijo.

Vtise udeležencev in foto utrinke iz sredinega usposabljanja najdete v nadaljevanju.

Sašo, Celjski mladinski center: »Vsekakor zelo koristna izkušnja, saj se na tovrstnih srečanjih seznanimo z raznolikostjo mladinskega dela ter dobimo vpogled s kakšnimi izzivi se srečujejo druge mladinske organizacije. Všeč mi je bilo, da smo se urili v veščini sporazumevanja, saj je izjemno pomembno, da znamo zrelo in primerno komunicirati med sabo

Teja, Javni zavod Mladi Zmaji: »Predstavnica Mladinske mreže MaMa nam je s pomočjo neformalnih interaktivnih orodij osnove mladinskega dela uspešno približala. Sama sem s pridobljenim znanjem zelo zadovoljna in se veselim novih srečanj in znanj

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa