MLADINSKI DELAVEC – COACH

V ponedeljek, 26.10.2016, se je v Mladinskem centru Celje odvijalo usposabljanje Mreže MaMa, članice članicam: Mladinski delavec- coach. Usposabljanje je potekalo v okviru projekta Mladim, ki je financiran s strani Republike Slovenije in Evropske Unije iz Evropskega socialnega sklada. Vodila ga je Sonja Majcen, vodja mednarodnih programov in info centra MCC, koordinatorica Informacijske točke Evropske unije Europe Direct Savinjska ter izkušena coachinja. Usposabljanja se je udeležilo 18 mladinskih delavcev, ki so v sproščenem okolju spoznavali in praksi spoznavali in okrepili svoje osnove coachinga.

Teoretični del je potekal v obliki pogovora, kjer so udeleženci aktivno sodelovali, nato pa v skupinah ali parih izvedli še praktične vaje. V uvodu so ugotavljali kaj coaching sploh je, ter kakšno znanje, lastnosti in veščine potrebuje dober coach.

Coaching je ena izmed oblik mladinskega dela, kjer mladinski delavec s pomočjo posebej izbranih vprašanj vodi posameznika do rešitve njegovih težav. S tem pomaga odkriti poln potencial osebe ter omogoči doseganje izbranih ciljev. Mladinski delavec v tej vlogi nikdar ne svetuje ali sugerira, marveč spretno vodi pogovor tako, da udeleženec skozi miselne procese sam pride do odgovorov.

Udeleženci so se naučili, kakšna so pravila za učinkovito komuniciranje ter katera so ključna vprašanja pri coachingu, prav tako pa so ocenjevali sebe in svoje delo, saj je za uspešnega coacha nadvse pomembno, da sam sebe dobro pozna, saj le tako lahko napreduje in s tem nudi najkvalitetnejšo pomoč.

Za konec so se tudi udeleženci sami preizkusili v vlogi coacha in se v parih lotili coaching seans, kjer so lahko pridobljeno znanje izkusili tudi v praksi. Usposabljanje je bilo, po mnenju udeležencev in mentorice, nadvse uspešno, pridobljena znanja pa bodo udeleženci lahko z pridom uporabljali pri svojem delu z mladimi in pa tudi v vsakdanjem življenju.

Sonja Majcen, MCC: “Usposabljanje je bilo super, opaziti je, da so mladinski delavci oziroma na splošno mladinski sektor željni novih pristopov in metod mladinskega dela. Prav tako je bilo zanimivo videti, kakšne so prakse v drugih mladinskih centrih ter s kakšnimi izzivi se soočajo pri vsakdanjem mladinskem delu, temu primerno pa smo tudi prilagajali potek usposabljanja. Kot izvajalka sem izredno zadovoljna.”

Nika, Mreža MaMa (29 let): “Usposabljanje se mi je zdelo poučno in koristno; prepričana sem, da bom lahko coaching metode uporabljala tako pri svojem delu, kot tudi v zasebnem življenju. Celotna zadeva je bila odlično zastavljena ter izpeljana, in definitivno ne dolgočasna. Z veseljem se bom kdaj udeležila še kakšnega podobnega usposabljanja.”

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa