Mladinski delavec kot mentor in inštruktor

V okviru projekta MLADIM, ki ga vodi Mreža MaMa, smo v letošnjem letu pričeli z izvajanjem usposabljanj na delavnicah s področja aktivnega državljanstva v kulturi in glasbi, ki nosijo krovno ime: Mladinski delavec kot mentor in inštruktor. Gre za usposabljanja mladinskih delavcev kot inštruktorjev, ki mladinsko delo opravljajo v delu z mladimi na področju kulture, natančneje glasbe ter tako krepijo aktivno državljanstvo mladih skozi kreativno razmišljanje v glasbi.

Udeleženci so v okviru usposabljanja vključeni v predavanja, delavnice in koncerte, sodelujejo pa tudi izbrani mladinski centri v lokalnih okoljih s svojimi predstavniki in mlade glasbene skupine, ki bi rade predstavile svoja razmišljanja in delo na kulturnem področju. Glavni namen je namreč mlade spodbuditi h kritičnemu razmišljanju skozi glasbo in kulturo ter omogočiti mladim glasbenim skupinam in posameznikom kreativno izražanje in njihovo predstavitev. Pomembno je tudi, da se mladi rudi družijo in krepijo socializacijske aktivnosti, izboljšujejo samopodobo in si dvigujejo samozavest ter tako postajo aktivno državljani. Udeleženci se konkretno seznanjajo s/z: glavnimi značilnosti glasbene skupine, pravilno razporeditvijo nalog znotraj skupine, pomenom zunanje podobe, vlogo medijev in njihovim vplivom na delovanje skupine, uspešno predstavitvijo lastnega izdelka, samostojnim organiziranjem dogodka, pomenom sodelovanja z drugimi, glasbenimi skupinami, vrednostjo medgeneracijskega dialoga in motivacijo mladih za prostovoljno delo.

Jože Habula, glasbenik, izvajalec usposabljanj: “Glasbena skupina je posebna oblika organizacije in sodelovanja med posamezniki, saj se poleg kreativnosti, znanja in sposobnosti, skriva in prepleta v njej tudi lastni nagon in osebno izražanje na čustveni ravni. Za udeležence na usposabljanjih je pomembno, da se kot mladi glasbeniki osredotočijo v tisti žanr v katerem so dobri in ki jim je všeč, hkrati pa preko izbranih metod dela mladim poskušam predstaviti načine, preko katerih si lahko v skupini porazdelijo naloge za katere so odgovorni, da bodo kot skupina lahko najboljše funkcionirali.”

Urban (27), udeleženec enega izmed usposabljanj: Mislim, da so usposabljanja v sklopu projekta MLADIM priložnost za mlade glasbene skupine, da pridobijo izkušnje s strani glasbenika, ki ima veliko izkušenj in znanja s tega področja. Za nas mlade je zanimivo, da so usposabljanja zastavljena tako, da mladi sodelujejo in se nam teorija prikazuje na način ter skozi glasbene skupine, ki so nam blizu. Samo usposabljanje pa je pomembno tudi s tega vidika, da se mladi glasbeniki povezujemo med sabo. Super pa je tudi to, da mlade skupine dobijo priložnost, da igrajo po vseh mladinskih centrih, ki so vključeni v projekt in si tako pridobijo še dodatne izkušnje na področju glasbenega ustvarjanja.

Pri projektu MLADIM zasledujemo dva glavna namena in sicer, okrepitev mladinskega sektorja in nudenje zaposlitve neizkušenim mladim. Po končanem projektu bodo vključeni mladinski centri zaposlili 32 na novo usposobljenih mladinskih delavcev/informatorjev, prav tako pa bodo aktualni mladinski delavci pridobili nove kompetence ter orodja za delo z mladim.

NE POZABI – Projekt MLADIM ponuja kar 10 različnih tematskih modulov, v okviru katerih Mreža MaMa organizira številne delavnice oziroma usposabljanja, za vsak modul pa je izdelan tudi pripadajoč delovni zvezek. Tematski moduli: osnove mladinskega dela, vrednotenje mladinskega dela, evalvacija mladinskega dela, projektni menedžment, mednarodno mladinsko delo, odnosi z javnostmi in komuniciranje, medvrstniško informiranje mladih, mladinski delavec kot mentor in inštruktor, vzgoja za državljanstvo in socialno vključevanje ter socialne veščine med mladimi.

Mreža MaMa je leta 2016 s projektom MLADIM uspešno kandidirala na javnem razpisu za »Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposljivost 2016-2018,« ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, in ki je delno financiran iz Evropskega socialnega sklada.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa