Mladinsko delo in formalno izobraževanje

Mreža MaMa je v sodelovanju z Uradom RS za mladino in partnerji Mladinskim svetom Slovenije,  Nacionalno agencijo Movit in portalom Mlad.si, v ponedeljek, 28. 8. 2023 za mentorje dijaških skupnosti pripravila strokovni seminar z  delavnico na temo povezovanje mladinskega dela s formalnim izobraževanjem. Strokovni seminar z delavnico  je potekal v okviru izvajanja strateškega načrta Evropskega agende za mladinsko delo v Sloveniji, s ciljem večanja prepoznavanja in priznavanja mladinskega dela in neformalnega izobraževanja v srednjih šolah.

“Namen naših organizacij ni, da bi tekmovali s šolo. Zavedamo se pomena formalnega izobraževanja, ampak lahko mladi z udejstvovanjem v neformalnem izobraževanju dobijo kompetence, ki dopolnjujejo tiste, pridobljene s formalnim.”

je v uvodnem nagovoru poudarila mag. Tina Kosi, vršilka dolžnosti direktorice Urada RS za mladino. Izpostavila je da glede na raziskavo Mladina 2020 narašča delež individualizma med mladimi, da so bolj zaskrbljeni glede prihodnosti družbe, posebej okoljskih problemov, manj je zaupanja v ljudi in več je duševnih stisk. Prav mladinsko delo je tisto, ki nam lahko precej pomaga, da se situacija na teh področjih izboljša. Mentorjem dijaških skupnosti je predstavila tudi zbornik Mladinski sektor v šolah, kjer so zbrane dobre prakse povezovanje organizacij mladinskega sektorja in šol.

Preden so udeleženci strokovnega seminarja začeli z delom po skupinah, kjer so mladinsko delo povezali z dejanskimi praksami v njihovih šolah, so jim predstavniki organizatorjev predstavili mladinsko delo, vrednote in izzive ter kako jih skupaj reševati in naslavljati.

Mag. Maja Hostnik, direktorica Mreže MaMa, je zbranim predstavila mladinskega centre v Sloveniji.

“Mladinski centri so prostori za mlade, kjer se vsak dan odvija mladinsko delo in mladi pridobivajo neformalne izkušnje za življenje. Pomembno je, da mladi dobijo priložnost v svoji občini in da so soudeleženi pri oblikovanju aktivnosti. Mladinsko delo je preventivno delo in s tem tudi prispeva k razvoju lokalne skupnosti s tem, ko ustvarja priložnosti za mlade. S tem je povezovanje mladinskega dela s formalnim izobraževanjem še bolj pomembno.”

mag. Maja Hostnik, direktorica Mreže MaMa

Jerneja Judež, iz Nacionalne agencije Movit, navzočim predstavila programa Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna enota, ki omogočata, da se odgovarja na vprašanja in potrebe mladih, da se odpira prostor za solidarnost ter da se opolnomoči mlade in mladinske delavce za participacijo v družbi.

Eva Kotnik, predsednica Mladinskega sveta Slovenije je prisotne mentorje dijaških skupnosti pozvala, da mlade spoznajo z organizacijami v lokalni skupnosti, saj se tako mladi razvijajo in poleg tega doprinesejo tudi k razvoju lokalnih skupnosti.

Poudarek strokovnega seminarja z delavnico je bil na načinu podpore mladim in kako jih opolnomočiti, da bodo s pridobivanjem praktičnih znanj razvijali svoje potenciale in prispevali k razvoju lokalne skupnosti.

Udeleženci so z delavnico razumevanje mladinskega dela glede na izhodišča in prakse v njihovih šolah in delavnico iskanja sinergij za skupno dogovarjanje na izzive mladih (duševno zdravje, medvrstniško nasilje, nekvalitetno preživljanje prostega časa …) naslovili različne načine sodelovanja z organizacijami mladinskega sektorja, ki jih že izvajajo in bi jih lahko izvajali. V popoldanskem delu je sledila delavnica mreže vzornikov, kjer so mentorji dijaških skupnosti spoznali programa Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna enota. Izvedeli so, kakšne projekte lahko izvajajo v šolah z mladimi in za mlade, kako jih pri tem lahko podpre Movit in na katere organizacije naj so obrnejo za potencialna partnerstva.

“Seminarja sem se udeležil zaradi privlačnih vsebin, kot je povezovanje formalnega učenja z neformalnim in priložnostmi, katerih pomena se učitelji v delu z mladimi vedno bolj zavedamo. Takšna srečanja se mi zdijo smiselna, saj lahko učitelji malce prevetrimo svoja znanja, izmenjamo izkušnje in se srečamo z delom in priložnostmi, ki jih ponujajo organizacije na nacionalni ravni, ki vsakodnevno delajo z in za mlade.”

Andrej Svete iz Srednje šole tehniških strok Šiška v Ljubljani

Udeleženci so po koncu strokovnega seminarja z delavnico izrazili potrebo, da se seminar izvede vsako leto in naslovi različne tematike s področja mladinskega dela in neformalnega učenja – od Erasmus + projektov, do metod neformalnega učenja, ki jih lahko uporabijo pri svojem delu, ter se pri tem povežejo s kolegi iz ostalih šol in prejmejo aktualne informacije s področja.


Urad za mladino si skupaj s partnerji in skladno z evropsko agendo o mladinskem delu prizadeva za spodbujanje in razvoj kakovosti v mladinskem delu ter prepoznavanje in priznavanje mladinskega dela.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa