Mladinsko delo kot del trajnostnega razvoja lokalne skupnosti

Mladinske organizacije in organizacije za delo z mladimi v času odraščanja mladega človeka močno vplivajo na njegov osebnostni razvoj. Neprecenljive izkušnje, ki si jih mladi pridobijo skozi obdobje izobraževanja v teh organizacijah, pripomorejo k močnejši vključitvi v družbo in odziv na družbene spremembe.

V okviru projekta Mreža NVO mladinskega dela bomo organizirali javni posvet na temo Mladinsko delo kot del trajnostnega razvoja lokalne skupnosti, ki bo 27. marca 2014, ob 17.30, v Mladinskem centru Postojna, Vilharjeva 14a, Postojna.

Na javnem posvetu bomo izpostavili vlogo in pomen mladinskega dela v mladinskih organizacijah in organizacijah za mlade ter uporabo pridobljenega znanja in izkušnje na terenu in vsakdanjem življenju.

Na javnem posvetu bodo o trajnosti mladinskega dela spregovorili:
– Tadej Beočanin, načelnik Zveze tabornikov Slovenije in sodelavec Inštituta za mladinsko politiko
– Anita Krajnc, pomočnica župana za urbanizem in prostor, Občina Postojna
– Matej Cepin, strokovnjak z mladinskega področja
– Katja Jordan, strokovna sodelavka za področje mladih, Mladinski center Postojna

V uvodu posveta bo nastajanje diplomske naloge o Revitalizaciji urbanih prostorov za potrebe nevladnih organizacij predstavila Larisa Petrič.

Javno razpravo organizira Mreža MaMa v sklopu projekta Mreža NVO mladinskega dela, ki je usmerjen v krepitev mladinskega sektorja, ter ustvarjanja dialoga med mladinskimi organizacijami/organizacijami za mlade in občinami, ter širšo lokalno skupnostjo. Pri izvedbi javne razprave pomagata BOREO Regijsko stičišče za nevladne organizacije Notranjsko kraške regije in Mladinski center Postojna.

Vabljeni, da se nam pridružite in z nami so-oblikujete pobude za boljše delovanje in boljši status mladinskih organizacij v vaši regiji in tudi širše.

Prosimo vas, da vašo udeležbo potrdite na spodnji naslov do 25. marca 2014.

Dodatne informacije: Mreža MaMa, Gosposvetska cesta 5, 1000 Ljubljana, mreza.nvo.md@mreza-mama.si, 030 618 628, www.mreza-mama.si.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa