Mladinsko delo z mladimi begunci

Položaj mladih beguncev je tema, ki postaja vse bolj pomembna za našo družbo in naslavlja temo skupnega življenja v multikulturnem okolju in socialni koheziji. Mladinsko delo v tem kontekstu nudi velik potencial, saj lahko z različnimi neformalnimi metodami dela uspešno implementira prakse socialnega vključevanja mladih beguncev.

Leta 2016 je EU v sodelovanju s Svetom Evrope priznala vključevanje, sodelovanje mladih beguncev in njihove pravice kot horizontalno vsebino v svojem programu in začela podrobnejše raziskovati položaj mladih beguncev in vloge, ki jo mladinsko delo lahko odigra v njihovem življenju. Partnerstvo EU-Svet Evrope je sprožilo vrsto raziskovalnih pobud in organiziranih delavnic o vključevanju mladih beguncev in njihovem sodelovanju v vsakdanjem življenju. Pri tem je posebno pozornost namenilo vlogi in potencialom mladinskega dela.

Ugotovitve kažejo, da je mladinsko delo pomemben dejavnik v medsektorski koordinaciji med različnimi službami in uradi, sodelujočimi pri vključevanju mladih beguncev. Pokazalo se je, da mladinski delavci sami potrebujejo specifično pomoč pri svojem soočanju s kompleksnimi situacijami, s tematskimi vpogledi v medkulturno učenje, mentalno zdravje in travme, vključevanje mladih žensk in dostopom dostopanjem do družbenih pravic

Da bi odgovorile na prepoznane potrebe mladinskih delavcev, so države članice EU ustanovile Izvedensko skupino za mladinsko delo z mladimi begunci, katere naloga je bila razviti priporočila za oblikovanje politik in primerov dobre prakse do konca leta 2018. Končni rezultat vseh teh naporov je publikacija z naslovom Med negotovostjo in upanjem, ki je hkrati posnetek stanja in priročnik za mladinsko delo z mladimi begunci.

Publikacijo lahko preberete TUKAJ. Želimo vam prijetno branje!

Vir: URSM

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa