Mladinsko ulično delo

Naše članice se ukvarjajo z najrazličnejšimi aktivnostmi za mlade: neformalnim izobraževanjem, usposabljanjem, kulturno-umetniško produkcijo, zabavnim programom, prostovoljstvom in še z marsičim. Vse bolj priljubljeno je tudi ulično mladinsko delo, pri katerem ulica prevzema pomemben del vzgojne funkcije, ki tradicionalno pripada družini in šoli. Ulici je vsekakor potrebno priznati vzgojen potencial, obenem pa ostaja pomemben dejavnik pri navezovanju stikov in predstavlja ožilje socialnosti. Tudi naše članice so se vse pogosteje zatekajo v njen objem in tako prestopajo mejo »že videnega« in ustaljenega.

Namen mladinskega uličnega dela je razvijati takšne aktivnosti na ulici, ki popestrijo in obogatijo mladostnikov vsakdanjik, tudi s potrebnimi življenjskimi informacijami, dialogom, druženjem, posluhom, podporo in nasveti na njihovi življenjski poti. Zavod Bob je še posebej aktiven na tem področju. Mreža MLADA ULICA je skupina uličnih delavcev, ki se ob petkih zvečer sestaja in druži z mladimi (in malo starejšimi) na različnih javnih površinah v Ljubljani (Trnovska plaža, parkirišče Maximarketa). Skupaj z mladimi in lokalno skupnostjo iščejo rešitve za oblikovanje sobivanja.

BOB GETO pa je njihov projekt uličnega dela, s katerim mladim nudijo podporo pri reševanju raznovrstnih stisk in težav. Cilji projekta so ugotavljanje potreb pri ciljni populaciji, oživljanje javnih površin, utemeljevanje in uporaba ‘bottom up’ pristopa. Njihova vizija je razvoj medsebojne podpore in sodelovanja izven institucionalnih okvirov. Deluje kot potujoča svetovalna patrulja: z značilnim triciklom se dvakrat tedensko za nekaj ur pojavljajo na izbranih lokacijah v Ljubljani. V mesecu avgustu pa bomo ‘zagnali’ še spovednico, mobilno konstrukcijo iz lahkih materialov, v kateri je za anonimen pogovor na voljo nekdo iz njihove ekipe (po principu spovednice…).

Bob geto gosti tudi Tobalko Vilo, ki najraje razpravljajo o uporabi alkoholnih pijač, tobačnih izdelkov in zdravil. Vodilo projekta pravi: »Vsakdo nekaj ve in nekaj zna, vsakdo lahko postane reševalec!« S tem projektom spodbujajo mlade k ustvarjanju shem medsebojne samopomoči in tako zainteresirane posameznike vključujejo v terenske ekipe.

V Mladinskem centru Zagorje ob Savi mladinsko ulično delo izvajajo od leta 2013. Letos spomladi je MC ZOS izvedel usposabljanje za bodoče mladinske ulične delavce, ki so aktivni prostovoljci MC ZOS. Ekipa zaposlenih v mladinskem centru tako skupaj s prostovoljci mladinsko ulično delo izvaja na različnih lokacijah v občini Zagorje ob Savi, pretežno pa so to športna igrišča, kjer se mladi največ zadržujejo. Enkrat tedensko se z njimi družijo ob športno-zabavnih igrah, jih informirajo o možnostih, ki jih ponuja mladinski center, jim razložijo, kako se lahko vanj vključijo in podobno.

»Mladi nas kot mladinske ulične delavce vedno lepo sprejmejo, saj jih zanima veliko stvari, vendar včasih enostavno ne vejo, na koga bi se obrnili, ali pa enostavno nimajo dovolj poguma in motivacije, da bi storili korak proti mladinskemu centru, ker tam pač »ne poznajo nikogar«,« še pravijo v MC ZOS.

Foto: Mladinski center Zagorje ob Savi

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa