Mladokracija v Slovenskih Konjicah

V mesecu novembru smo v okviru projekta mladinskega dialoga Mladokracija – Mladi za demokracijo izvedli  lokalni posvet mladih z odločevalci v Mladinskem centru Dravinjske doline, ki ga je moderirala Karmen Kukovič, strokovna sodelavka Regionalnega stičišča NVO savinjske regije Novus. Na obeh dogodkih so sodelovali mladi iz dijaške skupnosti Gimnazije Slovenske Konjice, člani Kluba študentov Dravinjske doline in Kluba dijakov Dravinjske doline, nepovezana mladina ter mladi iz EU. Po uvodnem pozdravu direktorice Mreže MaMaMaje Hostnik, je Klemen Balanč iz IPM inštituta mladim na delavnici o demokraciji predstavil odločevalske procese in strukture na različnih nivojih, nato pa so mladi imeli priložnost izpostaviti potrebe, izzive in morebitne rešitve na lokalnem, nacionalnem in evropskem nivoju. Identificirali so veliko zadev s področja športa, podjetništva, kulture, stanovanjske problematike, izobraževanja, javne infrastrukture in finančne avtonomije mladih.

Izbrane teme so predstavili na srečanju z odločevalci, ki se ga je udeležilo kar osem odločevalcev: Zlatko Ratej, državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje, Primož Poklič, podžupan in občinski svetnik Občine Slovenske Konjice, občinski svetniki mag. Jure Levartdr. Jernej ŠtromajerDejan Verhovšek in svetnica Nadja Punčuh, ki je tudi članica odbora za mladino, član odbora za mladino Jakob Mlakar in Laura Krančan, direktorica Zavoda za šport Slovenske Konjice.  Vse si lahko pogledate tukaj.

Projekt Mladokracija – Mladi za demokracijo je podprt s strani programa Erasmus + Mladi v akciji, pri čemer gre za široko področje povezovanja mladih na lokalni ravni z namenom vplivanja na odločevalce na lokalnem, nacionalnem in evropskem nivoju

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa