Mladost – Nosilka EU sprememb

Dolgoletno spremljanje volilne udeležbe po starostnih skupinah v Sloveniji kaže, da se mladi, stari od 18 do 30 let, najmanj udeležujejo vseh volilnih dogodkov (v povprečju 11 %). Da bi mlade spodbudili k udeležbi na (letošnjih) evropskih volitvah in jih seznanili z vplivom, ki jih imajo odločitve Evropskega parlamenta na njihova življenja, smo na Mreži MaMa v sodelovanju z mladinskimi centri začeli z izvajanjem projekta ‘Young EU change-makers’. Projekt je namenjen mladim od 15 do 30 let in ga podpira in sofinancira Evropski parlament (EP).

V februarju in marcu bo v sodelovanju Mreže MaMa in mladinskih centrov izvedenih deset regijskih dogodkov, na katerih bo skupaj udeleženih vsaj 500 mladih. V sproščenem in neformalnem vzdušju se bodo z evropskimi_e poslanci_kami pogovarjali o tem, kakšna je vloga EP, kako EP vpliva na njihova življenja in kako zgleda povprečen delovni dan evropske_ga poslanke_ca . Ker je pomembno, da mladi soustvarjajo prihodnost Evrope in da se njihov glas sliši, bodo podali tudi svoje mnenje in predloge o Evropi, ki si jo želijo v prihodnosti, kot tudi o platformi skupajsmo.eu. Predlogi in ideje bodo posredovane vsem novoizvoljenim evroposlancem_kam.

Na dogodkih se bo oblikovala tudi nacionalna mreža mladih “change-maker-jev_k”, mreža mladih, ki bodo v svojih lokalnih okoljih izvajali_e aktivnosti za spodbujanje k udeležbi na volitvah v EP ali o informiranju o EP. Da bi bile_i “change-maker-ji_ke” opremljeni_e s potrebnimi znanji in veščinami, se bodo aprila udeležili_e nacionalnega treninga na teme dezinformacij in lažnih novic, konceptov in tehnik aktivizma, kako organizirati dogodek/aktivnost, javnega nastopanja, spletnega aktivizma itn. Mladinski centri bodo mladim “change-maker-jem_kam” nudili podporo pri udejanjanju aktivnosti v njihovem lokalnem okolju.

Mladinski centri, ki bodo gostili regijske dogodke in podpirali mlade  “change-maker-jev_k” so Javni zavod za mladino, šport in turizem Ptuj, Mladinski center Dravinjske doline, Mladinski center Hrastnik, Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota, Mladinski zavod Kompleks, Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper, Zavod Bob,  Zavod O in Zavod za mladino in šport Krško.

Pomembno je, da so mladi informirani in ozaveščeni o vlogi, rezultatih, vplivu, koristih, učinkih Evropskega parlamenta (EP) na njihova življenja, kot tudi seznanjeni s pomenom udeležbe na evropskih volitvah 2024. Zato se bo tekom projekta odvijala komunikacijska kampanja o vlogi EP. Mladi bodo imeli možnost spoznati, da evropski_e poslanci_ke sprejemajo odločitve, ki pomembno vplivajo na njihova življenja. Recimo, da so s prepovedjo plastičnih slamic in druge plastike za enkratno uporabo poskrbeli_e za trajnost in varovanje okolja, da so sprejele_i predpise, ki določajo, da morajo restavracije jasno označiti alergene v hrani in da so poskrbeli_e za zaščito potrošnikov_c s 14 dnevno pravico do vračila izdelka pri spletnem nakupovanju. Da bodo mladi   9. junija 2024 na volitvah za EP  uporabili svoj glas, se bo v projektu izvedla tudi atraktivna kampanja večjega dosega.

Dialog med mladimi in evropskimi poslanci_kami se ne bo zaključil z volitvami. Pomembno je, da se glas mladih sliši tudi v novem mandatu. Zato se bo jeseni 2024 odvil mladinski dialog z novoizvoljenim evropskimi poslanci_kami. Z aktivnostmi bo nadaljevala tudi mreža mladih “change-maker-jev_k”, ki bodo še naprej demokratično participirali in soustvarjali prihodnost.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa