Monitoring skupina tokrat v Celju

V petek, 29. septembra 2017, se je v Celjskem mladinskem centru na 3. seji sestala monitoring skupina, ki jo je Mreža MaMa osnovala skupaj z Mladinskim svetom Slovenije, z namenom spremljanja ukrepov in pobud nastalih v procesu strukturiranega dialoga.

Monitoring skupina se je izoblikovala v sklopu projekta Za družbene spremembe iz programa Erasmus+ Mladi v akciji, ki ga je Mreža MaMa z Mladinskim svetom Slovenije izvajala v letih 2016 in 2017. V skupino so vključeni predstavniki Mladinskega sveta Slovenije, Mladinske mreže MaMa in aktivni mladi iz mladinskih centrov.

Skozi poletje so se skupini pridružili trije novi člani, ki bodo v pomoč pri nadzoru posameznih področji. Poleg novih članov, pa se je skupina lotila tudi novih problematičnih področij v Sloveniji in sicer  področja LGBTIQ+ mladih, svoje delovanje pa načrtujejo razširili tudi na  področje gibalno oviranih mladih, ki so izrazili željo, da bi v prihodnje želeli sodelovati v monitoring skupini.

˝Zdi se mi, da je monitoring skupina dobra priložnost za mlade, ki želijo dvigniti svoj glas in biti družbeno kritični saj je zastavljena tako ne samo, da iščemo napake in težave po posameznih področjih, ampak da aktivno delujemo in  predlagamo možne ukrepe in rešitve. Prav tako je super tudi to, da smo svoje delovanje razširili na ranljive skupine kot so LGBTIQ+ mladi, saj so prav ti mladi velikokrat premalo slišani.˝ Urban Krevl, Član monitoring skupine

Srečanje monitoring skupine v Celju.

Cilj 3. seje monitoring skupine je bil pregled stanja po posameznih področjih in načrtovanje priprave dopisov za pristojne službe.

Monitoring skupina je v sklopu 1. in 2. faze pregledala področja stanovanjske problematike, participacije, zaposlovanja mladih, zdravja, informiranja, mladinskega sektorja in LGBTIQ+ mladih. Po temeljitem pregledu in zaključku vseh izpostavljenih področjih, bodo člani monitoring skupine pripravili dopise za pristojne službe, v katerih bodo predlagali konkretne ukrepe in rešitve na težave, za posamezna področja.

Poleg dopisov bo monitoring skupina, v kolikor Vlada Republike Slovenije ne bo do dogovorjena roka pripravila poročilo o akcijskem načrtu Delovnega posveta iz 4. maja 2017, za Vlado pripravila opomnik. Poleg Vlade pa bo skupina pozvala tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, z opomnikom po dvigu finančnih sredstev v mladinskem sektorju za prihodnje leto.

Laura Krančan, vodja projektov na Mreži MaMa je po petkovi seji monitoring skupine povedala: ˝Vesela sem, da so se monitoring skupini pridružile še tri mlade, provokativne osebe. Petkovo srečanje je pokazalo, da imajo člani skupine velik interes delovanja na tem področju ter so pripravljeni biti tudi kritični do odločevalcev po potrebi. Naš naslednji korak je priprava opomnikov za pristojne odločevalce, ki svojih obljub še niso začeli udejanjati ter dvodnevno usposabljanje namenjeno krepitvi kompetenc članov monitoring skupine.˝

Naslednjo srečanje monitoring skupina načrtuje v mesecu novembru na dvodnevnemu usposabljanju, ki bo namenjeno krepitvi kompetenc na področju strukturiranega dialoga in aktivnemu delu v sklopu monitoring skupine.

Če želite sodelovati v monitoring skupini in spremljati ukrepe in predloge v okviru proces strukturiranega dialoga pošljite svoj kontakt na: info@mreza-mama.si

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa