Monitoring skupina v Mariboru s polno paro naprej

V četrtek, 18.5.2017, se je v prostorih Mladinskega kulturnega centra Maribor drugič sestala monitoring skupina, ki jo sestavljajo predstavniki Mladinskega sveta Slovenije, Mladinske mreže MaMa in aktivnih mladih, za spremljanje  ukrepov in pobud nastalih v procesu strukturiranega dialoga. Naloga skupine je, da za izboljšavo poda tudi konkretne predloge.

2. srečanje monitoring skupine.

Skupina je srečanje začela s pregledom dosedanjih aktivnosti in analiz stanja na področjih, ki jih monitoring skupina pokriva; krepiteve mladinskega sektorja, zaposlovanja mladih, stanovanjske problematika, informiranja mladih in duševnega zdravja mladih. Skupina je sprejela odločitev, da v svoje področje aktivnega spremljanja, doda tudi ugotovitve tematske seje Vlade RS na temo mladih in spremljanje ukrepov na področju LGBTQ+ mladih.

Članica monitoring skupine Teja je po koncu sestanka povedala, da ji sodelovanje v monitoring skupini omogoča podrobnejše spoznavanje mladinske politike in pregled nad različnimi problematikami, s katerimi se srečujejo mladi.

Za nadaljnji korak si je skupina zadala nalogo, da za področje za katera so preverili trenutno stanje, poda konkretne predloge.

 

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa