Mreža MaMa organizirala že 8. regijsko srečanje

Mreža MaMa je v četrtek, 15.3.2018, v okviru projekta Koalicija mladih (Erasmus+) organizirala že 8. regijsko srečanje. Tokrat sta se sodelavca Mreže MaMa Sara Žvikart in Urban Krevl odpravila v Mursko Soboto, kjer sta ob veliki udeležbi predstavnikov s strani mladinskih centrov in predstavnic s strani Zavoda RS za zaposlovanje OS Murska Sobota predstavila projekt Koalicija mladih in strukturiran dialog ter vse prisotne povabila k razmišljanju, o možnostih za skupno nadaljnje sodelovanje in iskanje skupnih sinergij.

Sanja Vičar in Franjo Kosi, predstavnika Mladinskega sveta Ljutomer, sta se zaposlila preko javnega razpisa “Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju”. Njuna primarna naloga je “poiskati mlade” in ugotoviti, kaj mlade zanima. Mladim nudijo udelež bo na prostovoljnih taborih, možnost izmenjave v tujini, pridobivanje kompetenc. V Mladinskem svetu Ljutomer trenutno izvajajo štiri projekte (ESS, Strategija za mlade, Neodvisna lista mladih ter Večgeneracijski center). Udeleženca izpostavita, da sta med dijaki izvedla anketo, s pomočjo katere sta skušala izvedeti, kaj mlade zanima (kot pozitivna tema se je izkazala: od hobija do zaposlitve, precej manj pa mlade po njunih ugotovitvah zanimajo teme, kot so: starejši, dialog, medsebojna pomoč).Z Zavodom RS za zaposlovanje sodelujejo preko javnih del in drugih ukrepov, ki jih ponuja Zavod.

Urška Sovič in Samo Žitek, predstavnika Mladinskega centra Prlekije – PC NVOV sta povedala, da okviru Mladinskega centra Prlekija deluje Center za družino Sožitje, izvajajo socialno-varstvene programe, zdravstvene-preventivne programe, mladim ponujajo spletno kavarno. Izvajajo pilotski projekt Spodbujanje podjetništva, spodbujajo kmetijstvo (v Mladinskem centru skrbijo tudi za živali). Mladim ponujajo neformalno izobraževanje in različne učne delavnice. Ukvarjajo se z mladinskim turizmom (imajo hostel). Veliko se ukvarjajo tudi z mednarodnimi aktivnostmi in medgeneracijsko pomočjo. Ključne naloge pri njihovem delu so mladim pomagati pri avtonomijo, pridobivanju kompetenc, mobilnosti, solidarnosti, kulturnih dobrinah, socialnem podjetništvu. Sodelujejo tudi z Mladinskim svetom.

Larisa Deutsch, Mateja Černjavič, predstavnici MIKK Murska Sobota, sta poudarili, da njihov mladinski center mladim ponujajo predvsem prostor za kvalitetno preživljanje prostega časa. Program je razdeljen v 3 sklope: program za mlade (delavnice, družabni večeri, različne aktivnosti za mlade), kulturni program in multimedijski center. V času poletnih počitnic organizirajo Aktivno poletje, kjer prostovoljci spoznavajo različne študijske smeri. Z gimnazijci organizirajo projekcije filmov. Podobno, kot predstavnika Mladinskega sveta Ljutomer, tudi predstavnici MIKK Murske Sobote raziskujeta, kako v mladinski center privabiti čim več mladih in kaj mlade sploh zanima.

Tomaž Rous, predstavnik Mladinskega centra Gornja Radgona, je omenil, da je skozi teden v okviru mladinskega centra zelo aktiven otroški center, saj se center nahaja v neposredni bližine šole. Večino delavnic, ki jih izvajajo, so namenjene mladim, poleg aktivnosti, kjer mladi lahko pridobivajo nove kompetence, pa čez vikend organizirajo različne koncerte, predavanja, filmske večere. V preteklem letu je bila v občini Gornja Radgona sprejeta Strategija za mlade, ki je bila potrjena na Občinskem svetu, zato si v prihodnosti obetajo več sodelovanja in tudi financ, ki bodo omogočile izvedbo same Strategije. Za mlade izvajajo tudi podjetniške delavnice, kjer se mladim predstavijo delodajalci. Sodelujejo s partnerji iz Avstrije (predvsem na področju socialnega podjetništva).

Predstavnice ZRSZ OS Murska Sobota so predstavile nekaj statističnih podatkov (od vseh brezposelnih je v OS Murska Sobota 19% mladih. Velik odstotek predstavljajo tudi mladi Romi).Izpostavile so problem, ki se pri mladih pogosto pojavlja doma (nespodbudno ali pa preveč zaščitniško okolje), ti dejavniki pri mladih pogosto vplivajo na njihovo apatijo in nerealna pričakovanja. Največ prostih mest se v OS Murska Sobota ponuja na področju tehniških poklicev (elektrotehnika, kovinarstvo, strojništvo, varilci). Zavod začne delati z mladimi že precej hitro – v osnovnih šolah organizirajo delavnice o kompetencah, kako se odločiti “Kam in kako?”. Z zaključnimi letniki v srednjih šolah organizirajo delavnice tako za tiste, ki bodo nadaljevali šolanje (poudarek je predvsem na kompetencah), kot s tistimi, ki bi si želeli bolje spoznati trg dela in se po zaključeni srednji šoli zaposliti (priprave na razgovor). Organizirajo tudi več motivacijskih delavnic, mladim pomagajo pri usmerjanju po spletni strani, na dva meseca izvajajo Eures seminar, kjer lahko mladi dobijo pomembne informacije in pomoč pri zaposlovanju v EU članicah. Z mladinskimi centri zaenkrat sodelujejo preko javnih del.

Skupne točke in oblikovanje predlogov:
– Izmenjava kontaktov za nadaljnje sodelovanje.
– Predstavitve Mladinskih centrov na Zavodu (po posvetovanju z odločevalci).
– Ugotoviti, kaj mlade res zanima.
– Več povezovanja in informiranja med mladinskimi centri in Zavodom RS za zaposlovanje.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa