Mreža MaMa v okviru projekta Youth Workers Academy na študijskem obisku v Turčiji

Mreža MaMa je v okviru projekta Youth Workers Academy med 7. in 11. junijem 2017  odpotovala na študjski obisk strteškega partnerstva v  Turčijo.

V naslednjih dneh bomo partnerji iz Romunije, Turčije, Hrvaške in Slovenije izvedli še zadnji študijski obisk strateškega partnerstva, ki ga Mreža MaMa koordinira s podporo Erasmus+. Preko študijskih obiskov mladinski delavci – strokovnjaki spoznavamo dobre prakse dela z mladimi, ki bodo do novembra 2017 integrirane v kurikulume za delo z LGBT mladino, mladimi iz ruralnih območij, gluho in naglušno mladino in drugimi mladimi s posebnimi potrebami. Študijski obisk je ena od aktivnosti strateškega partnerstva, ki ga Mreža Mama izvaja od junija 2016. projekt traja dve leti, financiran je s strani programa Eramus+: Mladi v akciji, slovenske nacionalne agencije Movit.

Obisk in aktivnosti je za vas na kratko povzela C. Elif Serbest, udeleženka ter predstavnica organizacije Turkey Youth Union Association: “Naša organizacija z veseljem pozdravlja ekipo projekta Youth workers academy v Istanbulu med 7. in 11.6.2017. V sklopu programa bomo obiskali 6 nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z mladimi z manj priložnostmi in mladimi s posebnimi potrebami. Te so bile definirane na podlagi tematik, ki jih projekt pokriva: gluha in naglušna mladina, LGBT mladi, migranti ter mladi iz ruralnih območij. Tekom 5-dnevnega intenzivnega študijskega obiska je naš namen spoznati dobre prakse organizacij, ki jim nudijo oporo in moč, da prispevajo k boljši vključenosti omenjenih mladih v družbo. Namen je, da udeleženci (mladinski delavci – strokovnjaki) te prakse prepoznajo ter smiselno umesijo v priročnik, ki nastaja kot glavni rezultat projekta. Poleg obiskov nevladnih organizacij bi želela izpostaviti še obisk Turkcell Dialogue Museum kjer bomo na lastni koži občutili kako svet doživljajo slepe osebe. Gre namreč za prostor, kjer se izvaja simulacija čutov, v temi. V tako imenovanem muzeju je tudi prostor za dialog v tišini, kjer je moč na lastni koži občutiti in slišati popolno tišino ter spoznati neverbalne možnosti komuniciranja, ki jih sicer uporabljajo gluhe in naglušne osebe.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa