Mreža nevladnih organizacij mladinskega dela – zaključek aktivnosti

Projekt Mreža NVO mladinskega dela smo pripeljali do zaključka. Kako je nastal?

Zaradi izkušenj iz lokalnih okolij in vse večjega interesa organizacij po včlanitvi v našo mrežo, smo prepoznali potrebo, da se mladinske organizacije in organizacije za mlade povežemo v močnejši mladinski sektor. Zato smo se tudi odločili za projekt Mreža NVO mladinskega dela, ki spodbuja, in je usmerjen v krepitev celotnega mladinskega nevladnega sektorja.

Osnovna strategija projekta : izpostaviti razvojno prednost sinergičnega delovanja mladinskih centrov in mladinskih organizacij.

V obdobju 2012-2014 je mreža delovala predvsem v smeri podpornih aktivnosti za organizacije in sistemske umestitve mladinskih organizacij in organizacij za mlade v temeljne razvojne dokumente na nacionalnem nivoju.

V nadaljevanju delovanja mreže (po maju 2014) bomo še utrdili mrežno organizacijo s področja mladinskega dela z namenom nadaljnje finančne, kadrovske in vsebinske krepitve članic mreže. Dolgoročna cilja sta:

– vzpostavljeno redno kvalitetno med sektorsko povezovanje z namenom krepitve NVO na področju socialnega mladinskega dela

– mreža postane svetovalno, podporno središče mladinskih organizacij in organizacij za delo z mladimi, kjer bodo organizacije imele na voljo vso strokovno podporo, zagovorništvo in informiranje

Naše dosedanje aktivnosti:

– Sodelovali smo v Kampanji Jamstvo za mlade, kjer nam je med ukrepe programa uspelo umestiti spodbujanje zaposlovanja mladih v organizacijah, ki so aktivne na področju mladinskega dela.

– Uspešno smo zagovarjali ohranitev samostojne nacionalne agencije programa Erasmus + za področje mladih.

– Vseskozi smo sodelovali v civilnem dialogu z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, kjer smo zastopali interese organizacij mladinskega sektorja.

– Organizacijam mladinskega sektorja so pri nas na voljo svetovanja iz področja mladinskega dela.

– Za organizacije smo izvedli brezplačna usposabljanja iz področij: Ulično mladinsko delo, Pridobivanje finančnih sredstev, Zagovorništvo, Specifike dela z mladimi z manj priložnostmi,

– Ravnanje z osebnimi podatki in specifika teh pri delu z mladimi, Supervizija za mladinske delavce, Metode motivacije različnih ciljnih skupin ter Socialno podjetništvo in kako udejanjiti idejo o socialnem podjetju. Skupaj se je usposabljanj udeležilo 114 predstavnikov NVO iz celotne države.

– Mesečno izdajamo elektronske novice, kjer zberemo aktualne informacije iz področja mladinskega dela ter jih posredujemo na e-naslove preko 180 organizacij.

– Mladinski sektor smo aktivno predstavljali tudi občinskim upravam, medijem in gospodarstvu, okrepili smo tudi informiranje o novem programu Erasmus +, ki je za organizacije mladinskega dela pomemben vir vsebinske in finančne podpore.

– Spodbudili smo promocijsko akcijo, kjer smo skupaj z mladinski centri iz Maribora, Ljubljane, Kamnika in Slovenskih Konjic opozorili na za mladega izjemno pomembna področja, ki jih pokrivajo organizacije mladinskega dela – informiranje, svetovanje, neformalno izobraževanje, aktivna participacija, razvoj veščin za dvig zaposljivosti mladih.

Projekt se zaključuje 31.5.2014, Mreža MaMa pa že nadaljuje z novimi projekti, ki so še naprej usmerjeni v kvalitetno mladinsko delo na vseh ravneh – lokalnem, regionalnem, nacionalnem in mednarodnem.

Več informacij:

www.mreza-mama.si

andreja.pavlin@mreza-mama.si

Projekt sofinancirajo: »Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Institucionalna in administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve: Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga.«

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa