Mreža NVO mladinskega dela organizira sklop usposabljanj

V okviru projekta Mreža NVO mladinskega dela za mladinske organizacije in organizacije za mlade organiziramo supervizijo in usposabljanji za motivacijo različnih ciljnih skupin in socialno podjetništvo.

Supervizija za mladinske delavce

Supervizija za mladinske delavce bo: 3.4., 17.4. in 15.5.2014, ob 10.00 – 12.30 v Ljubljani, v prostorih Četrtnega mladinskega centra Šiška, Tugomerjeva 2, Ljubljana. Lokacijo najdete tukaj.

Skupinska supervizija za mladinske delavce je namenjena poklicni refleksiji, preprečevanju odtujenega odnosa do dela in izgorevanju. Ker je pomembna opredelitev lastne vloge v organizaciji, razmejevanje vlog in odgovornosti v delovnem procesu ter ločevanje med osebnim in poklicnim življenjem v procesu dela, bo vsemu temu na srečanjih namenjeno veliko pozornosti.

Zaradi specifike izvede supervizije, bo le ta potekala v treh srečanjih, z vmesno samorefleksijo udeležencev. Ker je število prijav omejeno, vas prosimo, da prijavite mladinske delavce čimprej na mreza.nvo.md@mreza-mama.si

Metode motivacije različnih ciljnih skupin

Usposabljanje metode motivacije različnih ciljnih skupin bo: 8.4.2014, ob 16.00, Ljubljana, predavalnica CNVOS, Povšetova 37, Ljubljana. Lokacijo najdete tukaj.

Na usposabljanju se boste spoznali z vlogo mladinskih centrov in organizacij mladinskega dela, ki so najboljši vir informacij in motivacije mladih.

Usposabljanje zajema naslednja področja dela:

1. Zakaj sploh informirati in svetovati ter komu? (mladinski centri kot centri lokalnih socialnih mrež)

2. Pregled obstoječih stanja na primeru mladinskih centrov in možnosti izvajanja informiranja (osebno svetovanje in možnosti, ki jih ponuja splet)

3. Primeri dobrih praks

4. Napake, ki jih najpogosteje zagrešimo

5. Delo z ranljivimi ciljnimi skupinami

Strokovno usposabljanje bo vodila Sanja L. Trojar, predsednica Sindikata Mladi Plus, z več kot 10 leti izkušenj na področju dela z mladimi, predvsem socialno ogroženimi.

Usposabljanje za socialno podjetništvo

Usposabljanje za socialno podjetništvo bo: 12.4.2014, 10.00-13.00, v Slovenskih Konjicah, v MC Dravinjske doline, Žička cesta 4a, Slovenske Konjice. Lokacijo najdete tukaj.

Na usposabljanju za socialno podjetništvo, ki ga bosta vodila Tadej Slapnik in Blanka Kovačič se bodo udeleženci spoznali s potenciali socialnega podjetništva za ustvarjanje novih delovnih mest in z zakonom in strategijo socialnega podjetništva v Sloveniji. Seznanili se bodo tudi z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Ker so mladinski centri podporno okolje marsikaterim projektom, se bodo udeleženci seznanili tudi z vlogo mladinskih centrov pri ustanavljanju in razvoju socialnega podjetništva med mladimi. Po teoretičnem delu usposabljanja za socialno podjetništvo bo sledil ogled socialnega podjetja Kooperative Konjice Trgovinice z moje dežele.

Dodatne informacije in prijave na: mreza.nvo.md@mreza-mama.si, 030 618 628.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa