Mreža NVO mladinskega dela

Izkušnje iz lokalnih okolij  in vse večji interes organizacij, ki niso mladinski centri, da se včlanijo v mrežo – so nam izpostavili potrebo, da se mladinske organizacije in organizacije za mlade povežemo v krepak mladinski sektor. Kar je osnovni motiv projekta Mreža NVO mladinskega dela.

Osnovna strategija projekta Mreža NVO mladinskega dela, je izpostaviti razvojno prednost sinergičnega  delovanja mladinskih centrov in mladinskih organizacij ter mreženje in krepitev nevladnih organizacij.

S projektom želimo doseči:

  • kvalitetno med sektorsko povezovanje z namenom krepitve NVO na področju mladinskega dela ter sistemsko umestitev NVO, ki se ukvarjajo z mladinskim delom v ključne dokumente države in regij,
  • mreža postane svetovalno, podporno središče mladinskih organizacij in organizacij za delo z mladimi, kjer bodo organizacije imele na voljo vso strokovno podporo, zagovorništvo in informiranje.

V obdobju do 2014 bo mreža delovala predvsem v smeri umestitve mladinskih organizacij in organizacij za mlade v Državno razvojno strategijo in operativne programe ter regijske razvojne programe regij za obdobje 2014 – 2020.

V nadaljevanju delovanja vsebinske mreže (2015-2020) bomo utrdili mrežno organizacijo s področja mladinskega dela z namenom nadaljnje finančne, kadrovske in vsebinske krepitve članic mreže.

Trajanje projekta: 1.10.2012-31.5.2014

Višina javnih sredstev:  146.074,94  EUR

Več informacij:  mreza.nvo.md@mreza-mama.si

Pristopna izjava v Mrežo NVO mladinskega dela

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Institucionalna in administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve: Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga.«

Povezava na: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Direktorat za evropsko kohezijsko politiko

Povezava na: Ministrstvo za notranje zadeve

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa