Na evalvacijskem srečanju projekta YEUCM o mladinskem delu in aktivnem državljanstvu

Mladi, mladinski delavci in delavke so na evalvacijskem srečanju projekta “Young EU change-makers” (YEUCM), ki je 21. junija potekalo v Mladinskem centru v Žalcu, razmišljali o tem, kakšnih izboljšav življenja si želijo na različnih ravneh – lokalni, regionalni, nacionalni, evropski in svetovni. Ugotovili so, da se nekatere želje, kot sta na primer sprejemajoča družba in čisto okolje, pojavljajo na več ravneh. Izrazili so tudi potrebo po učinkoviti prometni javni infrastrukturi, po aktivnem in razvijajočem se okolju, po vključevanju več mladih v različne odločevalske strukture, odločnejši migracijski politiki, ureditvi zdravstvenih storitev, varnosti in končanju vojn.

Mladi čutijo potrebo, da se v izobraževalne procese vključi več praktičnih vsebin za življenje, pričakujejo tudi več neformalnih vsebin. Med drugim jih skrbi za svoje in duševno zdravje sovrstnikov, zato menijo, da bi bilo na vseh ravneh potrebno okrepiti razpravo o tem ter poskrbeti za ustrezno podporno okolje v neinstitucionalnih prostorih.

Evalvacijsko srečanje projekta YEUCM

Evalvacijsko srečanje projekta YEUCM – predlogi mladih o tem, v kakšni družbi želijo živeti.

Vse potrebe in želje, ki so jih navedli udeleženci evalvacijskega srečanja, so nato osmislili v povezavi z mladinskim delom, ki se izvaja v mladinskih centrih in mladinskih organizacijah. Strinjali so se, da se vse teme lahko z raznolikimi aktivnostmi naslovijo ravno znotraj aktivnega vključevanja v mladinsko delo, za katerega velja, da se lahko zelo hitro odzove na različne družbene izzive in želje mladih. Na podlagi tega so nato povedali še, kakšen mladinski center si želijo in kakšni naj bodo mladinski delavci in delavke.

Največkrat je bilo izpostavljeno, da je mladinski center varen, sprejemajoč prostor, drugi dom, ki nudi tudi različna izobraževanja in usposabljanja glede na želje mladih.

Pomembni sta tudi sodobna oprema prostorov, ki mladim nudi raznoliko udejstvovanje glede na interese, in neomejena možnost aktivnega sodelovanja mladih pri zasnovi ter izvedbi programa v mladinskem centru. Največkrat prepoznane kvalitete mladinskih delavcev in delavk pa so bile odprtost duha, aktivno poslušanje, dostopnost, nudenje podpore v osebnostni rasti in pri prepoznavanju potencialov mlade osebe.

Mladim se zdi pomembno, da poskrbijo zase in za prihodnje generacije, pravijo, da so aktivni in želijo aktivno soustvarjati družbo. »Mreža MaMa bo sledila predlogom mladim. V manj kot pol leta smo skupaj z mladinskimi centri v naše aktivnosti vključili 700 mladih v štirih projektih. Skupaj z mladinskimi centri bomo še naprej delali zanje in spremljali odzive odločevalcev glede ukrepov pri izpostavljenih željah,« je napovedala direktorica Mreže MaMa mag. Maja Hostnik.

Projekt YEUCM, ki ga podpira in sofinancira Evropski parlament, se bo nadaljeval po poletnem oddihu in sicer že septembra v sklopu prvega nacionalnega srečanja mladih in mladinskih delavcev ter delavk z novoizvoljenimi slovenskimi evropskimi poslanci in poslankami.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa