Na konferenci Mladimo prihodnost s predlogi novi Vladi RS za izboljšanje stanja v mladinskem sektorju

V Ljubljani bo 13. septembra 2018 na Gospodarskem razstavišču potekala konferenca Mladimo prihodnost, na kateri bomo med drugim govorili tudi o stanju v mladinskem sektorju v Sloveniji. Organizacije v mladinskem sektorju imamo namreč pomembno vlogo pri mladih predvsem na področjih neformalnega izobraževanja, zaposlovanja ter aktivnega državljanstva in participacije mladih. Poleg delavnic in razprav bomo pripravili tudi konkretna priporočila Vladi RS za izboljšanje posameznih področij življenja mladih.

Znotraj mladinskega sektorja je mladinsko delo ena najpomembnejših in razširjenih dejavnosti, ki poteka v mladinskih organizacijah, mladinskih centrih ter drugih organiziranih oblikah, ki so namenjene mladim. Čeprav so rezultati dela v mladinskem sektorju širši javnosti manj prepoznavni, so njegovi učinki na družbo zelo pomembni.

Podatki, ki smo jih zbrale mladinske organizacije kažejo, da je samo 10 nacionalnih mladinskih projektov s področja zaposlovanja mladih v letu 2017 doseglo:

– več kot 2000 usposabljanj za mlade;

– več kot 2.700 mladih udeležencev med 15. in 29. letom starosti na usposabljanjih in delavnicah;

– preko 148.000 izvedenih ur aktivnosti;

– 479 zaposlitev udeležencev kot posledica izvedenih aktivnosti.

Rezultati dela v več kot 100 mladinskih organizacijah, ki delujejo v Sloveniji, pa so seveda še veliko večji. Tako je to samo nekaj številk, ki pričajo ne samo o obsegu dela mladinskega sektorja, temveč tudi o konkretnih učinkih, ki so jih dosegli skozi nacionalne projekte. Dejanski celotni učinki, ki vključujejo tudi lokalno raven, so še večji.

 “V dejavnostih mladinskega dela mladi prejmejo sijajno popotnico za življenje. Učijo se sodelovanja z drugimi, samostojnosti, odgovornosti, vodenja projektov in organizacij, spoznavajo širše lokalno, nacionalno in mednarodno okolje ter se intenzivno vključujejo v družbo. Učinki mladinskega dela so v družbi slabo prepoznani predvsem zato, ker mladinsko delo ne prinaša nobene dodatne stopnje izobrazbe ali kvalifikacije. Pokažejo se šele čez nekaj let, ko mladi prevzemajo odgovorne vloge v družbi,” izpostavlja Matej Cepin iz Socialne Akademije ter moderator delavnice o mladinskem delu na prihajajoči konferenci Mladimo prihodnost.

Mladinski sektor v Slovenji se že vrsto let spopada s težavami, ki imajo za posledico na finančno in kadrovsko podhranjenost sektorja. Zato bo prisotnost predstavnikov države, predvsem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MZIŠ) pod katerega spada Urad RS za mladino (URSM), toliko bolj pomembna, saj bodo prejeli konkretne predloge in usmeritve, kako izboljšati situacijo v mladinskem sektorju.

Več informacij:
Alenka Hodžić,  070/ 728 – 501, info@mladimoprihodnost.si,
koordinator konference

 O konferenci Mladimo prihodnost

Konferenca mladih bo 13. septembra 2018 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani s pričetkom ob 9.00 uri. Organizira jo 10 mladinskih organizacij, njen namen pa je predstaviti inovativne pristope na področju zaposlovanja in aktivnega državljanstva mladih, okrepiti mladinsko delo  ter povečati vidnost mladinskega sektorja v družbi.
Več o konferenci

Na dogodek se prijavite Tukaj.

Vir in foto: uredništvo mlad.si

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa