Nacionalna konferenca: Strukturirani dialog: Za družbene spremembe

Mreža MaMa in MSS vabita na nacionalno soočenje med mladimi in odločevalci, v okviru projekta strukturirani dialog, ki je podprt s strani programa Erasmus + Mladi v akciji z naslovom

Nacionalna konferenca strukturiranega dialoga – DIALOG ZA DRUŽBENE SPREMEMBE

Strukturirani dialogmed mladimi in odločevalci

KDAJ in KJE: Sreda, 16. 11. 2016, od 10. do 15. ure, ABC HUB, BTC City Ljubljana, Letališka cesta 3, 1000 Ljubljana, Emporium sever, spodnja etaža

Z željo po aktivni vključenosti in povečanju participacije mladih organiziramo dialog mladih z odločevalci, na nacionalni ravni. Dialog med mladimi in predsednikom Vlade RS, dr. Mirom Cerarjem v sklopu Nacionalne konference bo odlična priložnost za podajanje vaših mnenj, zato prav lepo vabljeni.

Program letošnje konference je zasnovan na konkretnih predlogih in ukrepih, ki podpirajo slogan ZA DRUŽBENE SPREMEMBE, osnovan pa na treh ključnih temah 5. cikla strukturiranega dialoga, ki poudarjajo in spodbujajo bolj strpno okolje: podjetništvo in ustvarjanje novih delovnih mest, zaposlovanje mladih ter spodbujanje aktivne vključenosti mladih v raznoliko, a povezano Evropo.

Z dialogom mladih s predsednikom Vlade RS začnemo ob 11.30h!

Konferenca je namenjena aktivnim mladim in mladinskim delavcem, ki bi radi predstavili konkretne predloge predsedniku Vlade RS. To je vaša priložnost, da poveste, kaj potrebujete za razvoj in v kakšnem nacionalnem okolju si želite živeti ter da si zagotovite posluh o vaših pričakovanjih, na področju delovanja in spremembe pozicije mladih, s strani odločevalcev na najvišji ravni.

Morebitna vprašanja za predsednika Vlade RS, dr. Mira Cerarja že lahko postavljajte na Twitterju pod #sDialogPV ali pošljete na elektronski naslov info@mreza-mama.si.

Vljudno vabljeni!

Mreža MaMa je mrežna nevladna organizacija, ki združuje 45 mladinskih centrov iz vse Slovenije. Bistvo njenega delovanja je v povezovanju, spodbujanju mladinskega dela, zagovarjanju interesov mladinskih centrov in mladih ter izvajanju strukturiranega dialoga, ki ga že 5. leto zapovrstjo izvaja skupaj z Mladinskim svetom Slovenije. Projekt je podprt s strani programa Erasmus + Mladi v akciji, pri čemer gre zaširoko področje povezovanja mladih na lokalni ravni z namenom vplivanja na odločevalce na nacionalnem nivoju.

Udeležba na konferenci je brezplačna. Dodatne informacije: Mreža MaMa; info@mreza-mama.si; 030 618 628.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa