Nacionalni posvet o informiranju mladih

Mreža MaMa se je v torek, 20. junija 2017, udeležila Nacionalnega posveta o informiranju, ki ga je organiziral Zavod MISSS v sodelovanju z Uradom RS za mladino  Na posvetu smo se zbrali pomembni deležniki s področja informiranja za mlade na nacionalni ravni, dogodka pa sta se udeležili tudi predstavnici Evropske agencije za svetovanje in informiranje mladih (ERYICA).

Direktor MISSS Matjaž Medvešek in v.d. direktorja Urada RS za mladino Rok Primožič.

Mladi na poti v odraslost sprejemajo najpomembnejše odločitve za svojo prihodnost, zato je dostop do kakovostnih in brezplačnih informacij predpogoj, da izkoristijo svoje pravice, se odgovorno odločajo ter sodelujejo v socialnih, gospodarskih in političnih razsežnostih družbe. Zaradi opažene potrebe po bolj celostnem in integriranem načinu informiranja mladih, so se na nacionalnem posvetu zbrali akterji mladinskih organizacij in organizacij za mlade, z namenom medsektorskega povezovanja in izmenjave dobrih praks ter zagotavljanja kakovostnih storitev informiranja mladih, skladno z razvojem digitalizacije mladinskega dela.

Na dogodku je v uvodu prisotne pozdravil pobudnik posveta direktor MISSS Matjaž Medvešek, ki je poudaril, da je zagotavljanje informacij mladim osrednja vloga mladinskega dela, zato je namen posveta preveriti obstoječe razmere in možnosti zagotovitve  nadgradnje obstoječih praks in medsektorskega sodelovanja. Kot eno ključnih področjih Urada RS za mladino je področje informiranja v uvodnem pozdravu izpostavil tudi v.d. direktorja Urada RS za mladino Rok Primožič.

Na posvetu sta se zbranim pridružili tudi predsednica Evropske agencije za svetovanje in informiranje mladih Jaana Fedotoff, ki je udeležence posveta seznanila z novimi trendi informiranja mladih na Finskem in direktorica ERYICA Eva Reina, ki je predstavila delo Evropske agencije ter več primerov dobrih praks.

Mednarodnemu delu je sledil nacionalni posvet, kjer so udeleženci srečanja po metodi “proaktivne kavarne” razpravljali na temo mladinskega informiranja v Sloveniji ter izzivov, ki jih omenjeno področje predstavlja v času digitalizacije družbe. Za nadaljnji razvoj informiranja mladih v Sloveniji so udeleženci podali več konkretnih rešitev, ki bodo v pomoč pri usmeritvah za nadaljno delo.

Ob zaključku posveta smo o prvih vtis in načrtih za prihodnost na področju informiranja mladih vprašali tudi pobudnika posveta direktorja MISSS  Matjaža Medveška:

Na današnjem posvetu smo se zbrali akterji, ki delujemo na področju informiranja mladih- ne bom rekel pomembnejši, ampak predvsem bolj ali manj pomembni akterji, vsi z enako veliko in vročo željo, da na področju informiranja in svetovanja mladim naredimo korak naprej. Moj vtis je, da se je med udeleženci vzpostavila zdrava atmosfera, ki jo bo za nadaljnji razvoj seveda potrebno negovati. Izpostavili smo nekatera polja, na katerih bo v prihodnje potrebno narediti več tudi v sodelovanju z odločevalci; predvsem na področju raziskav o potrebah mladih, izdelave strategij, ki ne bodo namenjen sam samo informiranju, temveč tudi podpori mladinskim delavcem in informatorjem v obliki usposabljanj, ter seveda v obliki podpornih mehanizmov, ki so pomembni pri razvoju tovrstne dejavnosti.” In kakšni so načrti na področju informiranja mladih v prihodnosti? “Načrti za prihodnost so smeli, mogoče celo zelo ambiciozni. Predvsem si želimo vzpostaviti platformo za izdelavo področja strategije na področju informiranja mladih in seveda v nadaljnjem koraku, organizirati posvet, kjer bomo šli proti osnovnim, zelo bazičnim željam po razvoju informiranja v Sloveniji in povezovanja ter informiranja s tujino.

Nacionalni posvet o informiranju mladih.

 Ob zavedanju, da imajo mladi pravico do kvalitetnih informacij, je nadgradnja obstoječih praks in razvoj novih digitalnih orodij in metod storitev neizbežna. Ker je sodelovanje in vključevanje mladih v procese mladinskega dela in mladinske centre eno izmed glavnih načel mladinskega dela, na Mreži MaMa za bodoče mladinske delavce v sklopu projekta Mladim organiziramo usposabljanje medvrstniškega informiranja in sicer, kako definirati in oblikovati potrebe ter kako poiskati informacije o potrebah in načinih življenja mladih. Dobra izbira za povečanje participacije mladih in zbiranju informacij, kako mladi živijo in kaj delajo je lahko tudi  medvrstniško informiranje – “peer-to-peer” metodologija. V Sloveniji obstaja več prostorov, ki mladim nudijo ustrezne informacije za uspešen in zdrav razvoj, vendar mladi (pre)večkrat ne vedo, kje te iskati. Nacionalni posvet je bil prvi korak k uresničevanju in zagotavljanju bolj celostnega, skladnega in usklajenega načina informiranja mladih, ki bo upoštevala potrebe posameznikov ter mladim zagotavljala najrazličnejše dejavnosti.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa