Mladi (o)dločajmo!

Nacionalni projekt Strukturiranga dialoga z naslovom Mladi odloča(j)mo! bo vzpostavil prostor in podporo za mlade iz cele Slovenije, da se aktivno vključujejo v diskusije o temah povezanih s četrtim ciklom strukturiranega dialoga – opolnomočenje mladih.  Mlade želimo opolnomočiti, da se začnejo bolj aktivno vključevati v odločanje in jim nuditi priložnost, da izrazijo svoje mnenje in oblikujejo ukrepe, ki gredo v smeri izboljšanja položaja mladih. Hkrati pa želimo s posvetovanji, ki jih bomo izvajali  z mladimi, prepoznati  prave izzive, s katerimi se soočajo mladi v različnih okoljih.

V sklopu projekta bomo izvedli 20 enodnevnih posvetovanj z mladimi v sodelovanju z mladinskimi organizacijami, organizacijami za mlade, mladinskimi centri in izobraževalnimi inštitucijami. Posvetovanja bodo po obsegu, metodi dela in vsebini raznolike, saj se želimo na ta način približati potrebam mladih iz posameznega lokalnega okolja. Ne glede na obravnavane teme bodo postopki dela podobni. Učinki projekta bodo, da bomo na podlagi posvetovanj od mladih pridobili mnenja in legitimnost, da lahko na odločevalce naslovimo ukrepe, ki so za mlade v različnih okoljih relevatni.

Cilji projekta

• v projekt vključiti različne mlade preko mladinskih organizacij in organizacij za mlade ter izobraževalnih institucij (srednjih šol, fakultet) in jih pripeljati na nacionalno konferenco;

• izvedba vsaj 20 posvetovanj z mladimi po srednjih šolah in fakultetah;

• izvedba dvodnevnega srečanja s predstavniki (nacionalnih) mladinskih organizacij;

• izvedba enodnevnega srečanja s predstavniki mladinskih centrov  na temo opolnomočenja mladih;

• izdati zaključno elektronsko publikacijo in evalvacijo projekta;

• zagotoviti medijsko pokritost projekta na lokalni in nacionalni ravni s skupaj preko 150 objavami na radiu, televiziji, časopisu in spletnih straneh.

Leto izvajanja projekta: poteka

Vloga v projektu: Partner

Vodja projekta oz. kontaktna oseba za informacije: mag. Maja Hostnik

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa