Načrti Mreže MaMa za 2019

Delovanje Mreže MaMa v letu 2019 se nadaljuje z aktivnostmi iz druge polovice leta 2018. Do bistvenih sprememb je prišlo le v tem, da se je lansko leto zaključil projekt MLADIM (financiran iz Evropskega socialnega sklada), eden izmed naših največjih in najuspešnejših projektov, ki je povezoval kar 20 mladinskih centrov in ustvaril kar 28 zaposlitev mladinskih informatorjev. Lansko leto so zaznamovale še tri uspešno zaključene zgodbe naših projektov. Zaključili smo z našim prvim projektom strateškega partnerstva, Mladinska akademija (Youth Workers Academy), projektom strukturiranega dialoga Koalicija mladih in projektom Youth Coalition (West Balkan Window).

Uspešno zaključeni projekti so nam dali nov zagon in svežo motivacijo za naše delo in aktivnosti v novem letu. Tudi v letošnjem letu se bomo trudili in s svojimi projekti bogatili mladinski sektor, opolnomočili mladinske delavce in zagotavljali kakovost mladinskega dela.

V nadaljevanju se lahko sprehodite skozi naš načrt aktivnosti za 2019, v katerem najdete časovnico izvajanja rednih in projektnih aktivnosti Mreže MaMa, še prej pa si preberite podrobnejši opis posameznih aktivnosti. 

Mednarodni projekti

V letu 2019 bomo nadaljevali z izvajanjem nekaterih projektov, katerih začetki segajo v 2018. Gre za dve strateški partnerstvi, podprti s strani programa Erasmus+: Mladi v akciji. Strateško partnerstvo Socialno vključevanje v mladinskih centrih (Social Inclusion in Youth Centres) se bo zaključilo letošnjo jesen na evalvacijskem srečanju partnerjev v Estoniji, še prej pa nas čaka priprava strategije za mladinske centre. Ta bo vključevala smernice za spodbujanje socialnega vključevanja mladih v lokalnih okoljih, namenjena pa bo vsem mladinskim delavcem in mladinskim centrom, ki se srečujejo z izzivi socialne izključenosti mladih.

Prav tako se bodo izvedli pilotni projekti v vseh partnerskih državah (Slovenija, Estonija in Latvija), s katerimi bomo spremljali projekte in aktivnosti ter dobre prakse medsebojno primerjali med različni državami in s tem v projekt dodali učno dimenzijo vseh vključenih. Pričeli pa bomo tudi s serijo multiplikativnih dogodkov, ki bodo vključevali različne odločevalce, ki se v lokalnih okoljih ukvarjajo z vključevanjem mladih z manj priložnostmi ter tako skušali medsebojno povezati različne akterje in jih strateško umestiti v pripravo strategije.

Eden izmed naših projektov, ki nas bo spremljal v 2019, je tudi Pametno mladinsko delo v mladinskih centrih (Smart Youth Work in Youth Centres), ki bo prinesel več aktivnosti za spoznavanje in raziskovanje pametnega mladinskega dela in digitalizacije mladinskega dela. Pametno mladinsko delo v mladinskih centrih je področje, ki vse bolj stopa v ospredje zaradi vse hitreje se spominjajoče družbe in potreb mladih in mladinskih delavcev. V prvem polletju se bomo na študijskem obisku vsi partnerji iz Nemčije, Finske, Estonije in Slovenije seznanili z dobrimi praksami Finske in Estonije. Nadaljevali bomo s pregledom stanja in definiranjem orodij za pametno mladinsko delo ter uporabo le teh.

Nacionalno: Kakovost v mladinskem delu

V letu 2018 smo na pobudo treh občin (Mestna občina Ljubljana in Novo mesto in Občina Brežice) in ob podpori NA MOVIT ter URSM pričeli z izvajanjem pilotnega projekta Logbook, znotraj katerega v slovenski prostor implementiramo spletno platformo za beleženje učinkov in spremljanje kakovosti mladinskega dela, the Logbook. S pilotnim projektom, katerega ideja je zrastla na študijskem obisku na Švedskem v sklopu projekta Europe goes local, ki ga vodi Zavod MOVIT, bomo nadaljevali tudi v letu 2019.

Strukturirani dialog

Kot odgovor na aktualne teme v družbi in ob bližajočih se volitvah v Evropski parlament, smo uspešno pridobili projekt strukturiranega dialoga Vsi smo EU, v katerem se bomo osredotočili na dialog med mladimi in evropskimi poslanci. Pri tem bomo mlade spodbujali k aktivnemu državljanstvu in večji participaciji v širšem evropskem okolju. Organizirali in izvedli bomo več regijskih posvetovanj in osrednje posvetovanje v obliki nacionalne konference v mesecu maju.

Redne aktivnosti Mreže MaMa

V sklopu rednih dejavnosti bomo v mesecu marcu izvedli Klub MaMa in v sklopu skrbniških sestankov v prvi polovici leta obiskali 20 mladinskih centrov.  V februarju bomo pričeli z izvajanjem že obljubljene raziskave o delovanju in mladinskem delu v mladinskih centrih.  Prav tako bomo iz projekta Mladim nadaljevali s paketom usposabljanj in sicer pričakujete lahko: Osnove mladinskega dela, Komuniciranje in odnosi z javnostmi ter Projektno vodenje.

Mlade bomo tudi v letošnjem letu v sodelovanju z Družbo Zeos na delavnicah e-cikliraj ozaveščali o pomenu ravnanja z okoljem in se tako skupaj z mladinskimi centri mrežili z mladimi.

Ob vseh aktivnostih pa naj vas spomnimo, da Mreža MaMa še naprej urednikuje portal mlad.si in da ne pozabite pošiljat člankov na uredništvo. Z veseljem se bomo odzvali.

 “Vsi projekti Mreže MaMa tvorijo zaokroženo celoto in dobro ter pozitivno je to, da se ob stabilni in stalni ekipi zaposlenih nadaljujejo iz prejšnjega leta v 2019. Še naprej bomo odgovarjali na potrebe mladinskih centrov, jih vključevali v skupnostne projekte ter skupaj z njimi dosegali pozitivne rezultate.” je o načrtih za letošnje leto povedala mag, Maja Hostnik, direktorica Mreže MaMa

NAČRT AKTIVNOSTI JANUAR – DECEMBER 2019

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa