Nadaljevanje s projekti v 2018

Ljubljana, 28.12.2017 – Z zaključevanjem projektov enega za drugim ter njihovega medsebojnega povezovanja in prepletanja, se učinki dolgoročnega delovanja Mladinske mreže MaMa in sodelovanja z mladinskimi centri in različnimi akterji poznajo in rezultati stopajo v ospredje. S takšno pozitivno energijo, zato na Mreži MaMa vstopamo tudi v novo leto 2018, ko bomo nadaljevali z nekaterimi projekti, ki smo jih začeli izvajati že v lanskem letu in se še naprej trudili razvijati zgodbe, ki na bogatijo in delajo iz dneva v dan bolj učinkovite. Dejstvo je, da so rezultati za nevladno organizacijo, ki nima rednega financiranja zelo spodbudni, saj nam s poočjo lastne iznajdljivosti uspeva nemoteno delovanje organizacije.

Za lažji pregled aktivnosti smo za vas pripravili  načrt, kaj se nam na Mreži MaMa obeta od januarja in junija 2018. Vsekakor bo prva polovica leta zelo pestra in zanimiva tako za Mrežo MaMa, kot tudi za  mladinske centre. Ob vseh rednh aktivnostih nas čaka tudi več zagovorniških akcij, kot so sodelovanje z Zavodom IPF, SAZAS, sprememba Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju, delovanje Sveta Vlade RS za mladino, delovanje v delovni skupini Jamstva za mlade, mreženje s sorodnimi organizacijami, s katerimi sooblikujemo mladinski sektor ter nadaljevanje s partnerskim sodelovanjem z Zavodom Vozim in družbo Zeos, s katerima skupaj informiramo, obveščamo in ozaveščamo mlade o pomenu varnosti v prometu in varovanju okolja. S tem skupaj skrbimo za aktivno državljanstvo mladih, na področjih, kamor včasih mladinski sektor ne posega. Prepričani pa smo, da bomo v prvi polovici leta 2018 podelili prvi NPK mladinski delavec delavka.

 NAČRT AKTIVNOSTI JAN-JUN 2018

V nadaljevanju si preberete podrobnejši opis aktivnosti, ki jih bomo na Mreži MaMa skupaj z mladinskimi centri,  izvedli v letu 2018.

Nacionalno: Aktivno državljanstvo in participacija mladih za večjo zaposljivost

V že znanem ESS projektu Aktivnega državljanstva za večjo zaposljivost mladih – Mladim nas v letu 2018 čaka še 19 usposabljanj, vzpostavitev novih produktov, realizacija novih zaposlitev in zaključna konferenca. Po Trenutnih kazalnikih, smo do sedaj uspeli realizirati 18 zaposlitev novih mladinskih delavcev/informatorjev od skupno 32 načrtovanih zaposlitev

Mednarodno mladinsko delo in projekti Erasmus+: Mladi v akciji

Meseca novembra smo začeli z uvodnim (Kick Off) srečanjem strateškega partnerstva Socialno vključevanje v mladinskih centrih z dvema sorodnima organizacijam iz Estonije in Litve, ki je podprt s strani programa Erasmus+: Mladi v akciji in nam bo omogočil, da pripravimo dolgoročen načrt v obliki  strateških programskih usmeritev mladinskih centrov na področju socialne vključenosti. Z namenom predstavitve dobrih praks socialnega vključevanja v redni programski del mladinskih centrov, bomo na Mreži MaMa med 9. in 14. aprilom 2018, izvedli študijski obisk mladinskega centra Jugendkulturundarbeit V. v Oldenburgu.

V sklopu strateškega partnerstva ReYion, je Mreža MaMa oktobra 2017 v Celjskem mladinskem centru, organizirala  program mednarodnega treninga za mladinske delavce namenjenega pridobivanju znanj in veščin mladinskih delavec, ki so potrebne za uporabo učnih gradiv, ki jih projektni partnerji ustvarjamo tekom projekta, za opolnomočenje mladih na področju delovanja mladinskega sektorja na podeželju. Med 17. in 20. aprilom 2017, bodo delavnice potekala v Rimu.

S partnerji iz Srbije ter Bosne in Hercegovine sodelujemo pri projektu Youth Coalition, programa Erasmus + Capacity Building, ki je namenjen krepitvi lokalnih skupnosti in prenosu dobrih praks. Med 5. in 10. februarjem 2018 bo v MC Hiša Mladih v Ajdovščini,  potekal mednarodni seminar na temo socialnega vključevanja mladih, ki ga bodo izvajali mednarodni partnerji v projektu Youth Coalition iz Srbije in BiH ter gostujoči predavatelj dr. Dejan Verčič. Udeleženci seminarja bodo pridobili pomembne metode za izvajanje aktivnosti socialnega vključevanja mladih ter metode ustreznega komuniciranja, prav tako pa se bodo udeležili vmesnega srečanja, ki bo od 25. in 28. marcem 2018 potekalo v Beogradu.

V sodelovanju s partnerskimi organizacijami iz Romunije, Hrvaške ter Turčije smo na Mreži MaMa v juniju 2016 začeli izvajati daljše strateško partnerstvo poimenovano Youth workers academy, s podporo programa Erasmus + KA2. Partnerske organizacije smo tekom študijskih obiskov preučile dobre prakse na terenu s področja dela z mladimi (socialno ogrožena mladina, LGBT mladina, gluha in naglušna mladina) ter na podlagi le teh pripravljamo nove modele delavnic za zgoraj omenjeno ciljno populacijo kot tudi mladino v širšem pomenu besede. V letu 2018 bodo tako nastali priročniki za izvajanje delavnic z mladimi, temelječi na metodah mladinskega dela ter neformalnega učenja. Metode bodo testirane z mladinskimi delavci v vseh vključenih državah, kasneje pa na voljo za uporabo mladinskim delavcem.

Strukturiran dialog , projekt podprt s strani Erasmus+: Mladi v akciji

Na Mreži MaMa nadaljujemo s projektom Koalicija mladih, ki je projekt strukturiranega dialoga, podprt s strani Nacionalne agencije Movit za program Erasmus+ Mladi  Akciji. Med januarjem in marcem 2018 bodo v okviru projekta potekala regijska srečanja, ki jih bo Mreža MaMa organizirala skupaj s Kariernimi središči Zavoda RS za zaposlovanje in bodo namenjena odpiranju tem s področja zaposlovanja in aktivne participacije mladih za izboljšanje njihovega položaja v družbi, hkrati pa povezovanju kariernih središč z lokalnimi mladinskimi centri za večjo prepoznavnost mladinskega dela s strani odločevalcev.

Redne aktivnosti Mreže MaMa

V sodelovanju z Družbo Zeos skozi celo leto po Sloveniji izvajamo delavnice e-cikliraj za aktivno participacijo in ozaveščanje mladih na področju okoljske tematike. V letu 2018 nadaljujemo z izvajanjem delavnic e-cikliraj in s tem omogočamo mladim, da se seznanijo z nevarnimi e-odpadkih in odgovornostjo ločevanja za ohranitev čistega in zdravega okolja.

Poleg vseh načrtovanih in izvedenih aktivnosti bomo že v marcu organizirali prvi letošnji tracionalni dvodnevni Klub MaMa 2017.

Mreža MaMa skupaj z mladinskimi centri po vsej Sloveniji skrbi za večjo participacijo mladih, pri čemer mladi pridobivajo ključne kompetence tako za osebni, kot profesionalni razvoj. Skupaj z mladinskimi centri se zavedamo, da je vsaka realno pridobljena neformalna izkušnja dragocena in odpira nove možnosti in priložnosti. Ravno zaradi tega bomo do konca leta z izkušenimi strokovnjaki in mladinskimi voditelji organizirali različna usposabljanja, s katerimi bomo zakorakali v prihodnje leto in še okrepili naša prizadevanja za večjo vključenost mladih. Čakajo nas res aktivni meseci temelječi na usposabljanjih s področja komuniciranja, vrednotenja mladinskega dela, samopodobe mladih in pridobivanju različnih veščin s področja oblikovanja kampanj za spremembe v družbi. Prav tako pa bomo do konca leta naredili pregled realiziranih predlogov s strani tistih, ki nam oblikujejo naše življenje – odločevalcev. Vsekakor pa bomo kar nekaj časa namenili učinkovitemu načrtovanju in razvoju za leto 2018, o čemer vas bomo sproti obveščali.” je o načrtih za prihajajoče mesece povedala mag. Maja Hostnik.

Za več informacij nas lahko pokličite na številko 030 618 628 ali nam pišete na info@mreza-mama.si.

 NAČRT AKTIVNOSTI JAN-JUN 2018

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa