Nadaljevanje projekta PASLET – Participation in Action. Sharing, Learning and Evolving Together 2

V začetku avgusta je na Finskem v Helsinkih potekalo evalvacijsko srečanje projekta PASLET, ki smo ga izvajali od novembra 2013 do maja 2014. Spomnimo se, da je bilo v projekt vključenih 16 mladih iz Slovenije, ki so spoznavali mednarodno mladinsko delo in njegov pomen. Na evalvacijskem srečanju so udeleženci vseh štirih vključenih držav pričeli pripravljati končno poročilo in vsebino za zaključno publikacijo, ki bo izšla v septembru. Poleg tega pa so se na zaključnem srečanju seznanili tudi z novim projektom oziroma nadgradnjo PASLET II, ki ga je Evropska komisija potrdila in kjer gre za nadaljevanje projekta. Tako bomo na Mreži MaMa skupaj z mednarodnimi partnerji, Demo Finland, ASMITA in Odhikar nadaljevali projekta PASLET – Participation in action, sharing, learning and evolving together. Predhodni projekt je temeljil na izmenjavi dobrih praks, mladinskih politik, znanja in medkulturnega sodelovanja bomo nadaljevali v podobni smeri. Projekt PASLET 2 temelji na izmenjavo izkušenj in strokovnega znanja na različnih področjih in bo okrepil učenje znotraj in med sodelujočimi organizacijami in društvi.

Nov projekt, ki je v bistvu nadgradnja projekta PASLET, temelji na ideji, da bi si partnerske organizacije in posledično tudi države, ki so vključene v ta projekt, izmenjale izkušnje in povečale usposobljenost trenerjev, mladinskih delavcev in drugih na področju demokracije, participacije, človekovih pravic in sodelovanja z mladimi. Cilj projekta je ustvariti kvalificirane trenerje, ki bodo znanje, orodja in metode dela osvojili oziroma nadgradili na štirih mednarodnih usposabljanjih (eno v vsaki partnerski državi) in osvojena znanja prenesli na mlade in so-državljane.

Projekt PASLET 2 temelji na podlagi ugotovljenih potreb in izkušenj, pridobljenih v preteklem projektu PASLET (2013 – 2014). Splošni cilj projekta je povečati aktivno participacijo mladih pri ohranjanju in izgradnji družbe, kjer se spoštujejo človekove pravice in kjer lahko vsi ljudje sodelujejo v demokratičnih procesih.

Projekt je v prvi vrsti namenjen povečanju usposobljenosti vodij usposabljanj in mladinskih delavcev na področju sodelovanja mladih, demokracije in človekovih pravic, okrepitvi mednarodnega sodelovanja in učenja med državami partnericami ter povečanju znanja in spretnosti mladih za aktivno sodelovanje v družbi, pri reševanju družbeno političnih vprašanj in spodbujanju vrednot demokracije in človekovih pravic.

V sklopu projekta bodo dobili možnost mladi, ki bi želeli postati trenerji mladinskega dela in trenerji mladinskega dela, ki bi želeli okrepiti znanja in orodja na mednarodnem nivoju. Skozi štiri študijske obiske, po enega v vsaki državi, in 4 tematske sklope bodo vsi udeleženci pridobivali in izmenjavali znanja ter izkušnje. Med izvajanjem projekta bodo organizirani štirje mednarodni treningi trenerjev (TOT), po en v vsaki državi, ki se navezujejo na štiri teme in ciljajo na specifične izzive mladinske participacije in demokracije:

1. TOT 1 – Nepal; Spodbuda politične participacije mladih žensk in aktivno državljanstvo

2. TOT 2 – Bangladeš; Med-organizacijsko in sektorsko sodelovanje mladine

3. TOT 3 – Finska; Sodelovanje mladih v mednarodnem razvoju in spodbujanju demokracije

4. TOT 4 – Slovenija; Aktivno državljanstvo in neformalno izobraževanje v okviru mladinskega dela

V okviru projekta želimo ustvariti nova, inovativna orodja in metode, ki temeljijo na strokovnem znanju in izkušnjah med partnerskimi organizacijami o izbranih temah projekta. Razviti želimo načrt štirih različnih usposabljanj za trenerje, ki bodo v prihodnje uporabljeni v vseh državah in bodo prosto dostopni na internetu.

Vsaka partnerska organizacija bo interno izbrala po šestnajst udeležencev, ki bodo sodelovali na vseh študijskih obiskih, ki bodo trajali po 10 dni. Vsak študijski obisk sestavlja 7 trenerjev in 16 udeležencev ( 4 iz vsake države partnerice). Po prihodu bo v prvem tednu 5 dni posvečenih usposabljanju trenerjev/udeležencev, čemur sledi dan za načrtovanje in pripravo lokalnih usposabljanj in delavnic. Nato po dveh dneh načrtovanja udeleženci preizkusijo pridobljene metode v lokalnem okolju gostujoče države. Zadnja dva dni pred odhodom se bodo zbrani udeleženci reflektirali in analizirali opravljeno delo in željene rezultate. Po koncu vsakega študijskega obiska bo moral vsak udeleženec s pridobljenimi orodji in metodami organizirati vsaj dve lokalni srečanji oziroma usposabljanji na temo študijskega obiska v svojem lokalnem okolju.

O nadaljnjih koraki izvedba projekta vas bomo sprti obveščali in vse zainteresirane mladinske delavce povabili tudi k sodelovanju.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa