Najava Javnega poziva za sofinanciranje projektov NVO

Obveščamo vas, da bo Ministrstvo za javno upravo predvidoma zadnji teden v mesecu aprilu 2019 objavilo Javni poziv 2019 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij  izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA.

Predmet javnega poziva bo sofinanciranje finančnega prispevka za projekte tistih nevladnih organizacij (NVO), ki so bili izbrani na razpisih:

(1) sofinanciranih iz proračuna Evropske unije. To so programi, ki jih razpisujejo: Generalni direktorati Evropske komisije, Agencije Evropske komisije, EU parlament – npr. Ustvarjalna Evropa, LIFE, Obzorje 2020, Evropsko teritorialno sodelovanje in drugi (v nadaljnjem besedilu: razpisi EU).

(2) sofinanciranih s strani Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino (v nadaljnjem besedilu: Urad za finančni mehanizem), npr. programi EGP in Norveški sklad za regionalno sodelovanje, EGP in Norveški sklad za zaposlovanje mladih, Globalni sklad za dostojno delo in tristranski dialog ter drugi programi Urada za finančni mehanizem.

Upravičeni prijavitelji:

  • nevladne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah in
  • vodilna ali partnerska organizacija v projektu, ki je bil izbran na enem izmed razpisov EU programa ali programa Urada za finančni mehanizem in
  • je bil projekt, za katerega zaproša finančni prispevek, izbran v okviru EU programa ali programa Urada za finančni mehanizem, ki določa odstotek finančnega prispevka ali pa je odstotek določen v  pogodbi prijavitelja projekta

Okvirna višina sredstev: 1.000.000,00 EUR

Več informacij bo objavljenih po objavi javnega poziva v Uradnem listu RS ter spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za vse potencialne prijavitelje bo Ministrstvo za javno upravo organiziralo informativno delavnico kjer bo podrobneje predstavljen javni poziv. O datumu in lokaciji delavnice bodo potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani ministrstva, kjer bo objavljen tudi javni poziv.

Vir: Ministrstvo za javno upravo

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa