Namaste, Kiitos, Hvala

Mladinska mreža MaMa v letu 2015 sodeluje v projektu “Youth creating solutions for meaningful participation”, ki poteka v sklopu programa Erasmus+, podakcija Capacity building for youth. V sklopu projekta so 4 treningi za trenerje, ki so v vseh 4ih partnerskih državah: Sloveniji, Finski, Bangladešu in Nepalu. Vsak trening ima svoje področje in sicer v Sloveniji smo raziskovali metode neformalnega izobraževanja in aktivne participacije mladih, tema Bangladeškega treninga, ki je bil zaradi politične situacije prestavljen v Nepal, so bile Človekove pravice, Finska je prevzela promocijo demokracije med mladimi in projekte globalnega razvoja, Nepalska organizacija pa bo pripravila trening na temo Participacije žensk v družbi. V sklopu projekta potekajo tudi različni diseminacijski dogodki, namenjeni širjenju znanja, pridobljenega na projektih, ki se odvijajo po celotni Sloveniji. Pobudniki aktivnosti so seveda udeleženci treningov, ki si želijo pridobljene izkušnje deliti z mladimi in mladimi po srcu.

V ta namen je bilo organizirano prvo srečanje v Ormožu, kjer je dogodek pripravila skupina, ki se je udeležila slovenskega treninga o neformalnih metodah izobraževanja in aktivni participaciji mladih. Na treninguje poleg Bangladešcev, Nepalcev in Fincev sodelovalo šest mladinskih delavcev iz Slovenije, ki so v Radljah ob Dravi in v Ajdovščini pridobivali nova znanja. Trening so ocenili kotintenziven in kvaliteten. Naučili so se makro in mikro načrtovanja, novih metod dela, ter javnega nastopanja in izvedbe treninga. Vsa ta nova znanja pa bi bila brez pomena, če jih ne bi implementirali v praksi. Lea Kovič je povedala: “Naše novo pridobljeno znanje smo želeli čim prej izkoristiti tudi v praksi, zato smo v Mladinskem centru Ormož 13. aprila organizirali izobraževanje na temo zaposlovanja. Zavedamo se pomena kompetenc, pridobljenih v mladinskem delu ter visoke brezposelonsti v Sloveniji, ne samo med mladimi. Tako smo z našo delavnico brezposelne v Ormožu ozavestili o pomenu neformalnega izobraževanja, kompetenc in spretnosti, ki so pomembni, predvsem pa smo jim želeli pomagati pri odkrivanju njihovih potencialov.”

Drugo srečanje, za katerega so poskrbeli udeleženci treninga v Nepalu na področju Človekovih pravic je bilo organizirano v Mladinskem centru Zagorje ob Savi, 14.5.2015 z naslovom Nepotopisno predavanje za Nepal. Srečanje je potekalo v sproščenem okolju, Nepalska glasba, v ozadju so se vrtele slike Nepalskega treninga in čudovite Himalaje, udeleženci pa so prisluhnili zgodbam o kulutri, ki je tako zelo drugačna od naše, da je včasih kar težko verjeti realnim situacijam v Nepalu. Čarobna dežela templjev in najviših gora, prašnih ulic polnih gneče, riževih polj, molilnih zastavic, prijaznih nasmehov ter izzivov, s katerimi se tamkajšnji prebivalci soočajo. Udeleženci dogodka so se spoznali z osnovami Gledališča zatiranih in metodo Žive knjižnice. V sklopu Gledališča zatiranih so spoznali neenakosti, ki se pojavlaljajo zaradi drugačnih izhodiščnih točk v družbi, izvaja pa se z namenom aktivacije marginaliziranih skupin. V Živi knjižnici so udeleženci aktivnosti dobili priložnosti, da postavijo vsa vprašanja, ki so se jim porodila v času pogovora o razmerah, neenakostih v družbi in splošnega vzdušja v tej čudoviti Azijski državi. Srečanje je bilo zaključeno z igranjem na tibetanske posode, ki imajo seveda tudi terapevtski učinek z vibracijami in posebnim zvokom. Vzdušje in potek dogodka pa je organizatorje tako navdušil, da so se odločili za “Slovensko turnejo Nepotopisnih predavanj za Nepal”.

Prva ponovitev se je zgodila v Mariboru in sicer 2.6.2015 v organizacijiInfopeke – Pekarne Magdalenske mreže. Oba srečanja sta bila tudi humanitarno obarvana, saj je deželo v kraljestvu gora, stisnjeno med Indijo in Tibetom, pred kratkim prizadel hud potres. Naravna nesreča, s katero bi se težko soočale že najrazvitejše države, je za revni Nepal velika katastrofa. Otroci in mladi predstavljajo kar 40 odstotkov prebivalcev Nepala, ki so v kriznih razmerah tudi najranljivejši. Da bi preživeli, nujno potrebujejo pomoč. Z dogodki se tako želi opozoriti na katastrofalne posledice in spodbuditi čim več ljudi, da pomagajo. Sredstva, ki gredo direktno v obnovo Nepalskih vasic se še vednozbirajo na računu: SI56 0510 0801 2265 739 (ABANKA d.d.), Namen plačila: Nepal Fundacija Študentski tolar, Kersnikova 4, Ljubljana. Za vse ostale informacije glede zbiranja sredstev na zgornji TRR, se lahko obrnete na email: matjaz.pinter@gmail.com.

Z diseminacijskimi dogodki želimo projekt Youth creating solutions for meaningful participation približati tudi različnim lokalnim okoljem in širiti zavest globalnega učenja in delovanja sveta. Tovrstni projekti nimajo dodane vrednosti samo v kontekstu novo pridobljenega znanja na projektih, ampak predvsem razumevanja kultur, umestitve naše realnosti v situacije, s katerimi se težko primerjamo. Največkrat je odziv po tovrstnih projektih prav ta, da veliko premalo cenimo, kar imamo. Niso vse stvari tako zelo samoumevne, začne pa se že pri takšnih, kot so topel tuš in pridobivanje vize ter potovanja brez težav. Namaste!

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa