Namen uporabe fotografije pri delovanju glasbene skupine

V okviru projekta MLADIM smo v letošnjem letu pričeli z izvajanjem usposabljanj na delavnicah s področja kulturnega izražanja, ki nosijo krovno ime: Mladinski delavec kot mentor in inštruktor mladim glasbenim skupinam. Program je namenjen mladinskim delavcem prostovoljcem in mladim aktivnim iskalcem zaposlitve, ki jih zanima vključitev v mladinsko delo. Namen usposabljanja je omogočiti mladim glasbenim skupinam in posameznikom kreativno izražanje in njihovo predstavitev, ki na dolgi rok pomeni tudi zvišano aktivno participacijo ter dvig zaposlitvenih možnosti.

Mladinski center Brežice se vedno izkaže kot odlična lokacija, saj  ima izredno lepo urejene prostore in vse potrebno za izvedbo različnih vrst izobraževanj, delavnic, predstavitev, večjih in manjših dogodkov, vadnic. Za organizacijo poskrbi Nataša Kalin, mladinski delavec-mentor, ki se vedno izkaže kot zelo profesionalno pri opravljanju njenih nalog. Izbranima glasbenima izvajalcema,  Dr.Norium in Four More, je bila nudena vsa podpora za nemoteno izvedbo izobraževanja. Na tokratni delavnici smo se spoznali s prevzemom nalog in odgovornosti znotraj skupine glede na posameznikove sposobnosti, kakšen je namen fotografije pri delovanju glasbene skupine in kje vse jih lahko uporabijo pri svoji predstavitvi, ter kakšna je vloga socialnih omrežij in kakšen je njihov vpliv na delovanje skupine. Da bi spravili teoretična spoznanja v prakso je bila obema skupinama določena domača naloga: priprava in izdelava fotografije.

Jože Habula, izvajalec delavnice: ”Sodelovanje z ljudmi, kot je mladinski delavec – mentor v Mladinskem centru Brežice, Nataša Kalin, je vedno v veliko veselje. Izredno pozitivna atmosfera omogoča vse potrebno za izvedbo delavnice, kar se opazi tudi na udeležencih usposabljanj, predstavnikih skupin, Dr.Norium in Four More. Obe glasbeni skupini sta ravno v zelo kreativni fazi, zato je bila tema, ki smo jo imeli na delavnici izredno dobro sprejeta. Obe skupini sta z veliko vprašanji želeli priti do čim več informacij. Pogovor se je zavlekel čez začrtani termin, z željo po uspešni uporabi pridobljenega znanja pri nadaljnjem delu.”

Alen (25); “Delavnica je bila uspešna in produktivna. Povzeli smo, kaj so naloge članov, kako jih porazdeliti, govorili smo tudi o motivaciji, planih za prihodnost, dogovarjanju o koncertih, kako pristopiti organizatorju. Govorili smo o fotografiji, promociji, kako narediti primerne fotografije, bodisi za promocijo, album. Hvala ekipi Mreže Mama.”

David (26); “Iz delavnice sem absorbiral veliko pomembnih informacij, ki mi bodo služile v nadaljnji glasbeni poti. Prejel sem veliko nasvetov iz strani ljudi, ki so dali čez obdobje, vse kar nas čaka, nas mlade glasbenike. Delavnica je potekala zelo pozitivno, a tudi profesionalno in izvedeli smo veliko stvari, ki nam bodo služile v prihodnosti.”

Glavna namena projekta MLADIM sta okrepitev mladinskega sektorja in nudenje zaposlitve brezposelnim mladim. Po končanem projektu bodo vključeni mladinski centri zaposlili 32 na novo usposobljenih mladinskih delavcev/informatorjev, prav tako pa bodo aktualni mladinski delavci pridobili nove kompetence ter orodja za delo z mladim.

NE POZABI – Projekt MLADIM ponuja kar 10 različnih tematskih modulov, v okviru katerih Mreža MaMa organizira številne delavnice oziroma usposabljanja, za vsak modul pa je izdelan tudi pripadajoč delovni zvezek. Tematski moduli: osnove mladinskega dela, vrednotenje mladinskega dela, evalvacija mladinskega dela, projektni menedžment, mednarodno mladinsko delo, odnosi z javnostmi in komuniciranje, medvrstniško informiranje mladih, mladinski delavec kot mentor in inštruktor, vzgoja za državljanstvo in socialno vključevanje ter socialne veščine med mladimi.

Mreža MaMa je leta 2016 s projektom MLADIM uspešno kandidirala na javnem razpisu za »Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposljivost 2016-2018,« ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, in ki je delno financiran iz Evropskega socialnega sklada.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa