“Naša naloga je, da pripravimo temelje za nadaljnji razvoj državljanskih prostorov v EU”

Mladinski svet SlovenijeMreža MaMa in Urad RS za mladino smo danes, 17. marca, organizirali virtualni posvet mladinskega sektorja o državljanskih prostorih, katerega namen je bil osmišljanje in definiranje državljanskih prostorov za mlade.

Uvodoma je vse udeležence posveta pozdravila mag. Dolores Kores, direktorica Urada RS za mladino, ki je poudarila, da tovrstno srečanje ni zadnje, je pa vsekakor začetek in podlaga za nadaljnji razvoj razprave o državljanskih prostorih: “Državljanski prostori – za aktivno državljanstvo so naša osrednja tema predsedovanja Svetu EU, s katero se bomo ukvarjali v tem času. Danes bomo skupaj postavili temelje, na katerih bomo razvijali razpravo na to temo še naprej. Naša naloga je, da pripravimo temelje za nadaljnji razvoj državljanskih prostorov v Evropski uniji.”

Vse zbrane je nagovoril tudi Miha Zupančič, predsednik Mladinskega sveta Slovenije: “Danes vas bomo pozorno poslušali in prisluhnili vašim idejam, dobrim praksam, izkušnjam, saj je zelo pomembno, kaj boste povedali in kakšni bodo današnji zaključki, na katerih bomo gradili razpravo naprej.”

Sledilo je kratko teoretično predavanje rednega profesorja, dr. Tomaža Deželana iz Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, ki je predstavil teoretični vidik državljanskih prostorov, kaj so državljanski prostori, kdo so njegovi akterji in udeleženci.

Osrednji del posveta je potekal preko dela v skupinah, kjer so udeleženci razpravljali in iskali odgovore na različna vprašanja, ki so povezana z državljanskimi prostori in aktivnim državljanstvom.

Po skupinskem delu so sledili zaključki, v katerih je bilo izpostavljeno:

  • državljanski prostori so odprti in dostopni prostori, kjer so mladi in vsi ostali sprejeti, enakopravni, imajo občutek varnosti in so slišani
  • državljanski prostori so lahko fizični in virtualni
  • v prihodnosti naj bodo ti prostori prava kombinacija fizičnih in virtualnih prostorov, virtualni prostori vsekakor ne smejo nadomestiti fizičnih
  • tovrstni prostori pri nas že obstajajo in to so mladinski centri, ki skrbijo in se trudijo za aktivno državljanstvo mladih
  • potrebni so mentorji oz. akterji v državljanskih prostorih, ki mlade spodbujajo k aktivni participaciji
  • epidemija koronavirusa je vsekakor vplivala na državljanske prostore in njihovo dostopnost, hkrati pa je predstavila nekatere druge možnosti in oblike, ki pa so nekaterim mladim bližje in bolj dostopne
  • predstavljene so bile dobre prakse vključevanja mladih v aktivno državljanstvo, ki se v mladinskih centrih že izvajajo

Kot iztočnica posveta je bil predstavljen 9. evropski cilj mladih “Prostor in participacija za vse”, ki bo v pomoč pri iskanju skupnega mnenja mladinskega sektorja v Sloveniji za namene zagovorništva na aktivnostih predsedovanja in na Evropski mladinski konferenci.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa