»Ne samo udeleženci, tudi organizatorji mednarodnih mladinskih projektov želimo biti!«

V okviru projekta MLADIM smo v letu 2016 začeli z izvajanjem usposabljanj na temo mednarodnega mladinskega dela, ki nosijo krovno ime: Korak v mednarodno mladinsko delo. Gre za usposabljanja mladinskih delavcev, ki želijo svoje znanje projektnega managementa iz izvajanja lokalnih projektov razširiti na delovanje na mednarodni nivo. To jim omogoča širitev aktivnosti lokalnega mladinskega centra, večjo lokalno prepoznavnost organizacije ter dodatne vsebine za mlade uporabnike mladinskih centrov.

Udeleženci enodnevnega usposabljanja so tekom delavnice sočasno pridobivali teoretična znanja in imeli možnost prenosa lastnih izkušenj v mednarodno dimenzijo mladinskega dela. Uvodni del usposabljanja v Mladinskem centru Prlekije, 25.9.2017, je bil namenjen umeščanju pomena mednarodnega mladinskega dela v individualni, organizacijski ter lokalni kontekst. Osnova za kvalitetno izvajanje mednarodnih mladinskih projektov je namreč poznavanje potreb in motivacije zanje, saj gre pri teh aktivnostih za dodano vrednost. Udeleženci so spoznali možne vire financiranja mednarodnih projektov ter s podporo ekipe Mreže MaMa definirali kaj je kvalitetno partnerstvo, ki je eden od temeljev za mednarodno mladinsko delo. V nadaljevanju delavnice se udeleženci seznanijo s fazami projektnega načrtovanja, skupaj pa se poglobimo tudi v pripravo projektne dokumentacije. Predstavljena je bila študija »Vpliv udeležbe na mednarodnih mladinskih projektih na mlade in razvoj njihovih kompetenc«, ki jo je Mreža MaMa v partnerstvu izvajala med leti 2015 in 2017 v strateškem partnerstvu Boost your possibilities. Pomemben del usposabljanja je predstavljlo tudi iskanje inovativnih ter kreativnih načinov diseminacije projektnih rezultatov ter priprava kvalitetnega modela evalvacije.

Usposabljanje v Ljutomeru je združilo nove/bodoče mladinske delavce. Največ časa smo se zadržali pri detajlih za pripravo projektne dokumentacije in umeščanju konkretne projektne ideje vanjo.

Laura Krančan, izvajalka delavnice: »Deliti lastne izkušnje je vedno super, še posebej če so ravno te izkušnje tiste, ki so tudi tebi (meni) nekako uspele skreirati zaposlitev. Usposabljanje je združilo novince v mednarodnem mladinskem delu ter tiste, ki so iskrice in intenzivnost učenja, do katere prihaja v mednarodnih projektih že občutili. Prenos energije in vtisov je bil velik, motivacija za pripravo lastnih mednarodnih projektov prav tako. Veselim se nudenja nadaljnje podpore in konkretnih rezultatov.«

Glavna namena projekta MLADIM sta okrepitev mladinskega sektorja in nudenje zaposlitve brezposelnim mladim. Po končanem projektu bodo vključeni mladinski centri zaposlili 32 na novo usposobljenih mladinskih delavcev/informatorjev, prav tako pa bodo aktualni mladinski delavci pridobili nove kompetence ter orodja za delo z mladim.

NE POZABI – Projekt MLADIM ponuja kar 10 različnih tematskih modulov, v okviru katerih Mreža MaMa organizira številne delavnice oziroma usposabljanja, za vsak modul pa je izdelan tudi pripadajoč delovni zvezek. Tematski moduli: osnove mladinskega dela, vrednotenje mladinskega dela, evalvacija mladinskega dela, projektni menedžment, mednarodno mladinsko delo, odnosi z javnostmi in komuniciranje, medvrstniško informiranje mladih, mladinski delavec kot mentor in inštruktor, vzgoja za državljanstvo in socialno vključevanje ter socialne veščine med mladimi.

Mreža MaMa je leta 2016 s projektom MLADIM uspešno kandidirala na javnem razpisu za »Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposljivost 2016-2018,« ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, in ki je delno financiran iz Evropskega socialnega sklada.

 

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa