NK – ‘Junaki zaposlovanja – Vrnimo si prihodnost’

V četrtek,27.10.2016 ob 11. uri, sta Mreža MaMa in ZSSS, v Mladinskem centru ULCA, organizirala novinarsko konferenco Junakov zaposlovanja.

Na konferenci smo predstavili glavni namen in aktivnosti projekta, s posebnimi poudarki na:

– predstavitvi trenutnega stanja ukrepov za aktivno politiko zaposlovanja mladih (t.i. Jamstvo za mlade) na ravni Evropske unije;

– pregledu pogostosti / uspešnosti uporabe ukrepov iz naslova Jamstva za mlade v Sloveniji (ZRSZ);

– predstavitvi rezultatov analize stanja pri črpanju ukrepov iz lokalnega okolja na strani mladinskih organizacij in organizacij za mlade (katere ukrepe uporabljajo in zakaj ter predstavitev predlogov za izboljšave);

– vidikih delodajalcev pri koriščenju sredstev iz ukrepov aktivne politike zaposlovanja mladih (Jamstvo za mlade);

– predstavitvi pristopa in izzivov dela z mladimi brezposelnimi;

– predstavitvi osebne izkušnje mlade osebe, vključene v projekt.

Na novinarski konferenci so tako sodelovali Želimir Stanić, ZSSS, vodja projekta, Maja Hostnik, Mreža MaMa, Andrej Mohorčič, Zavod RS za zaposlovanje in Kaja Čop, mlada udeleženka projekta.

Gre torej za projekt, ki smo mu izvajalci nadeli slogan Junaki zaposlovanja – vrnimo si prihodnost, financira Evropska komisija, izvajamo pa ga v partnerstvu, in pod pooblastilom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Glavni namen projekta so promocijske in ozaveščevalne aktivnosti o ukrepih Jamstva za mlade, ki so zasnovane sodobno in na mladim prijazen način. Mladi so v pomoč organizacijam s promocijskimi dejavnostmi na lokalni ravni in v mladinskih centrih. V okviru projekta so organizatorji pripravili razpis za ambasadorje, ki pripravljajo predlog promocije na lokalni ravni, organizirajo dogodke.

S tem mladim nudimo možnost, da postanejo ambasadorji Jamstva za mlade in tako prevzamejo vlogo junakov zaposlovanja. Visoka stopnja vključenosti mladih je dosežena tudi z aktivnostmi Zavoda za zaposlovanje in organiziranimi promocijskimi dogodki v 12 različnih krajih po vsej Sloveniji, ki zajemajo vse statistične regije.

Podobo oblikovali mladi

Izvajalci smo z javnim razpisom začeli z iskanjem mladega oblikovalca za oblikovanje celostne grafične podobe (CGP) projekta že v marcu. Od kandidatov za oblikovanje CGP smo pričakovali, da so predložili CGP, ki bi bil inovativen, drzen, proaktiven in kritičen ter, takšen ki pritegne mlade v projekt.

Z namenom jasnega, usklajenega in natančnega načrtovanja je projekt razdeljen v štiri faze.

Prvi dve fazi, ki sta že pod streho, smo organizatorji vodili do poletja 2016, ko se je projekt pripravljal; vsebina, priprava spletnih orodij, intervjuji in iskanja sodelujočih. V tem obdobju so bile izdelane analize stanja v lokalnih okoljih. Izdelane so bile skupaj z mladinskimi centri, ugotavljali pa smo povezanost mladih in delodajalcev. Tretja faza zajema glavnino realizacij; konference, dogodke na terenu in ostale aktivnosti. Četrta faza: združeno poročilo, zaključna konferenca, izbor najboljših skupin sodelujočih mladih in evalvacija.

Več o projektu. aktivnostih, vpletenih organizacijah in bodočih načrtovanj najdete na: http://www.junakizaposlovanja.si/

Foto: David Lotrič

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa