Novi promotorji aktivnega državljanjstva tudi v Ljubljani

Mreža MaMa je v sklopu projekta Koalicija mladih v Četrtnem mladinskem centru ČAMAC v torek, 14.11.2017, izvedla zadnji komunikacijski dogodek, na katerem so mladi pridobili veščine komuniciranja in nastopanja, s katerimi bodo znali svoje pobude učinkovito podajati vsem ciljnim javnostim.

V uvodnem delu je po predstavitvi Mreže MaMa in projekta Koalicija mladih dr. Dejan Verčič mladim predstavil osnove komuniciranja in veščine javnega nastopanja, ki so potrebne pri oblikovanju sporočil in komuniciranju z deležniki in udeležence spodbudil k razmišljanju o vprašanju: ‘Kdo smo mi (mladinski centri)?’  oziroma, kaj želimo doseči v povezavi z mladimi.

Drugi del dogodka  pa smo nadaljevali z delavnico o Strukturiranem dialogu, kjer so se mladi seznanili z osnovami Strukturiranega dialoga, ki je trenutno v 6. ciklu, katerega osrednja tema je Mladi v Evropi: Kam naprej/Kaj prihaja? in se osredotoča na tri pod teme:

  • Prihodnost mladih in mladinskega polja v EU (Estonija)
  • Pametno mladinsko delo (Bolgarija)
  • Prostovoljstvo mladih (tudi Evropska solidarnostna enota) (Avstrija)

V zadnjem sklopu so mladi spoznavali osnove snovanja CSR kampanje (Corporate Social Responsibility). Po kratkem teoretičnem uvodu so se udeleženci znotraj skupin vprašali, kdo so sploh mladi danes v Sloveniji in kakšne so njihove značilnosti. Po pridobljenih znanjih in opažanjih so udeleženci skupaj snovali, cilje, orodja in sporočila razvoju družbeno odgovorne kampanje (CSR). Sledil je ‘brain storming’ v skupinah in za konec predstavitev rezultatov. V nadaljnem koraku bodo mladi promotorji aktivnega državljanstva z novimi znanji, ki so jih pridobili na komunikacijskem dogodku, v svojih lokalnih okoljih pripravili delavnice aktivnega državljanstva za ostale mlade.

Predavanje dr. Dejan Verčiča.

Urban Krevl,  sodelavec Mreže MaMa: “Opažamo, da so mladi vedno korak pred mladinskimi delavci, kar se tiče kanalov komuniciranja. Zato menim, da je pomembno, da se mladinski delavci usposobijo tudi na tem področju komuniciranja z vsemi deležniki, s katerimi so v stiku. Prav tako se mi zdi pomembno, da mladi pridobijo ustrezne veščine na področju javnega nastopanja in komuniciranja, saj jim bo to lahko prišlo prav v nadaljnjem življenju.”

Irena, udeležnka iz Mladinskega centra Trbovlje: “Uspešno sem osvojila izraz deležniki, strukturirani dialog in aktivn participacija. Poleg tega pa sem dobila spodbudo za razmislek o tem, kdo smo mladi, kaj si želimo ter kako nas dojemajo drugi. Super usposabljanje z dobrim izhodiščem za nadaljnje delo.

Gašper, udeleženec dogodka iz Kamre in Zavoda Manipura: “Na predavanju dr.Dejana Verčiča sem pridobil ogromno informacij, kako izboljšati komunikacijo z mladimi. Prav tako sem zvedel kaj je to CSR kampanja in kako jo pripraviti.

Projekt je financiran s strani programa Erasmus+.

 

 

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa