NPK mladinski delavec – delavka

V torek, 2. junija se je drugič v tem letu sestala strokovna skupina za svetovanje pri določanju standardov za vzpostavitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) mladinska delavka/mladinski delavec. Cilj drugega srečanja je bila opredelitev pričakovanj mladinskega sektorja od procesa vzpostavitve NPK.

Na začetku srečanja so predstavniki, ki so soudeležili Evropske konvencije o mladinskem delu predstavili njihove vtise o ureditvi priznavanja mladinskega dela in praks iz tujine. Vtisi so različni, prakse so različne, vsem pa je ključen poudarek na kakovosti in skupnih “minimalnih standardih”vsebin mladinskega dela. Z javno veljavnim programom pa so v drugih državah dobili dolgo željeno javno prepoznavnost mladinskega dela.
Sledili smo viziji, ki bi si jo želeli, kot so povečanje možnosti vključenih mladih pri zaposlovanju, priznanje že obstoječih kakovostnih izobraževanj mladinskih organizacij in organizacij za mlade, javno priznavanje nabora kompetenc, ki jih mladinski delavci imajo. Vsekakor bo oblikovanje daljši proces, vsi pa si želimo kvalitetne poklicne kvalifikacije, ki bi mladim in aktivistom priznala dolgoletno delo v mladinskem sektorju in jim pomagala pri vstopu na trg delovne sile.

Na prvem srečanju strokovne skupine za NPK je AndražZgonec (URSM) nazorno predstavil proces pridobivanja NPK o poklicih. Izpostavil je, da moramo biti pri določanju kriterijev čim bolj natančni in jasni, pri čemer ne smemo NPK opredeliti prevečširoko, saj si lahko ob tem dodatno otežimo postopek oziroma težje pridemo do zastavljenega cilja, za katerega si prizadevamo v mladinskem sektorju že dlje časa. Na prvem srečanju smo se dotaknili tudi tega, da se moramo zavedati, da je NPK lahko orodje za uveljavitev poklica mladinski delavec in doseganja prepoznavnosti ter veljavnosti v družbi.

Na prvem srečanju so člani strokovne delovne skupine izrazili pričakovanja, med katerimi so v prvi vrsti izpostavili strokovno delovanje skupine in iskanje konsenza ter tesno sodelovanje s Centrom za poklicno usposabljanje ter pri tem doseči, da se upošteva mladinski vidik. Poleg tega so si bili člani strokovne skupine na prvem srečanju enotni, da bomo z NPK dobili jasen pregled znanj in kompetenc, pridobljenih v mladinskem delu, ki bi lahko služila tudi za pridobivanje drugih NPK.

Prvi korak nacionalne strokovne delovne skupine za pridobitev NPK je narejen. Do doseganja zastavljenega cilja pa je kljub temu še kar nekaj korakov. Prednost NPK je, da dobimo javno listino (uradno priznanje) za sposobnost opravljanja poklica ali dela poklica ter da se lahko s kvalifikacijo lažje umestimo na trg dela. Ob gradnji kvalifikacijske strukture NPK je potrebno upoštevati socialno partnerstvo in odbore, ki so sestavljeni po načelu socialnega partnerstva –sindikati, zbornice, ministrstva, ki morajo katalog znanj za NPK tudi potrditi.

V prihodnje si bo Strokovna skupina za NPK mladinski delavec in delavka prizadevala za skupni konsenz in pri tem upoštevala potrebe na trgu dela, zagotavljala legitimnost v sektorju, proučila pozitivne in negativne plati NPK, se opredelila glede prostovoljca in v skupino povabila še ostale deležnike.

Ob prvih dveh srečanjih lahko zaključimo, da nacionalno strokovno komisijo, ki jo sestavlja 10 članov, vodita pa jo Borut Cink (Mladinski svet Slovenije) in Matej Cepin ( pobuda Mladinski delavec), čaka še nekaj izzivov za uveljavitev NPK mladinski delavec-delavka. Ostali člani skupine še prihajajo iz nacionalnih mladinskih organizacij Zveze tabornikov Slovenije, Skavtske organizacije, Mladi plus, Brez izgovora Slovenija, Mreža MaMa, Mladinski svet Slovenije in Nefiks. Mandat strokovne skupine pa bo potekal do zaključka predloga NPK mladinski delavec.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa