NPK mladinski delavec/delavka – poziv strokovnemu svetu

Organizacije v mladinskem sektorju, smo se tokrat z dopisom obrnile na Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje. Spomnimo, v prejšnjem tednu, smo dopis poslale predsedniku Vlade RS, dr. Miru Cerarju in obema ministricama, odgovor pa smo zaenkrat prejele s strani MIZŠ. V dopisu, ki smo ga zdaj naslovili na Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje strokovno utemeljujemo razloge, ki potrjujejo nujnost sprejema NPK mladinski delavec/delavka.

Mreža MaMa skupaj s svojimi članicami, mladinski centri po vsej Sloveniji, podpira NPK in si zelo prizadeva za podporo s strani strokovnega sveta, saj gre za pomembne korake naprej pri razvoju mladinskega sektorja.

Mladinski sektor je strnil svoje vrste, analiziral prednosti in prihajajoče priložnosti in tako je področje NPK mladinski delavec/delavka trdno zastopano in ima široko podporo organizacij v mladinskem sektorju. V dopisu so še enkrat opozorili na določena področja, ki so se izpostavljala kot pomisleki ter podali jasno in strokovno razlago.

– Predlog za potrditev NPK je smiseln z vidika samega namena NPK, tj. ovrednotenje in potrditev spretnosti in znanj pridobljenih v neformalnem učnem okolju.

– Dosedanje gradivo je strokovno in kakovostno, saj je priprava le tega vključevala strokovno usposobljeno skupino za pripravo NPK. Prav tako to delo predstavlja rezultat posvetovanja in aktivne participacije večine akterjev, ki delujejo v polju mladinskega dela.

– Predlagani NPK je postavljen na takšno zahtevnostno raven, ki omogoča načrtno, kakovostno, varno in v razvoj kompetenc za ustrezno podporo mladim usmerjeno delovanje mladinskih delavcev.

– Ponuja možnost za pridobitev kvalifikacije (v duhu profesionalnega razvoja) in jo ne predpostavlja kot pogoj, kar pomeni da se ne uvaja regulacije prostovoljstva ali mladinskega dela.

– Predlog omogoča:

osebno rast in napredovanje mladinskih delavcev (ne v smislu dviga izobrazbene ravni, pač pa njihove profesionalnosti delovanja) ter njihovo zaposlovanje;
mladinskim delavcem s pridobljenim NPK omogoča, da dejavnosti mladinskega dela opravljajo na višjem kakovostnem nivoju.

– Pomembno je tudi poudariti, da mladinsko delo ni možno enačiti s prostovoljstvom, čeprav je del mladinskih delavcev, zaradi narave mladinskega dela ali načina delovanja organizacij, ki sodelujejo na tem področju, prostovoljcev. Posledično, Zakon o prostovoljstvu in beleženje znanj pridobljenih pri opravljanju prostovoljskega dela ne omogoča ovrednotenja in potrditve spretnosti in znanj, kot to velja za NPK.

Organizacije so še zapisale, da naslovnike pozivajo, da jim omogočijo, da so na naslednji seji prisotni tudi predstavniki mladinskega sektorja in Urad RS za mladino ter imajo na seji možnost razjasniti vsa morebitna vprašanja, ki se še pojavljajo oz. v tem trenutku preprečujejo sprejem NPK.

“Verjamemo, da je strokovnost tista, ki je potrebna pri tej presoji, zato ne dvomimo, da bomo skupaj razčistili vsa morebitna vprašanja, nanje podali odgovore in vam s tem olajšali, da odgovorno sprejmete pravo odločitev,” zaključujemo.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa