Članstvo

Zakaj članstvo?

Mladinska mreža MaMa (Mreža MaMa)
Gosposvetska 5, 1000 Ljubljana
info@mreza-mama.si
www.mreza-mama.si

Kaj je Mreža MaMa?
Mladinska mreža MaMa je mrežna organizacija, ki združuje in zastopa mladinske centre in organizacije, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov v Sloveniji.

Do članic Mreže MaMa dostopate s povezavo na ČLANICE. Pristopno izjavo k Mreži MaMa najdete spodaj v prilogi.

Mladinski center:
Mladinski center je organizacija, ki deluje v lokalni skupnosti z namenom, da zagotavlja mladim različne načine druženja, spodbuja participacijo, prostovoljne aktivnosti in neformalno izobraževanje mladih ter tako prispeva k socialni povezanosti in družbeni integraciji mladih, uveljavlja mobilnost in mednarodno povezovanje mladih, zagotavlja informiranost mladih in ustvarja avtonomni mladinski prostor.

Mladinski center je prostor, kjer mladim nudi kvalitetno preživljanje prostega časa in priložnosti za neformalno učenje ter je za mladega vmesni prostor za njegov osebnostni razvoj in rast ter pridobivanje izkušenj, ki mu jih formalno izobraževanje ne ponuja.

Zakaj Mreža MaMa?

– Mreža MaMa je zaradi nacionalno vzpostavljene mreže članic in regionalno organiziranega Sveta MaMa priznana struktura v pogovorih do ostalih nacionalnih struktur za področje mladine.

– Mreža MaMa zastopa skupne interese članic v pogajanjih z vlado in ostalimi sogovorniki.

– Mreža MaMa ni organizacija, ki se krepi na račun svojih članic, temveč deluje izključno v korist svojih članic.

–  Osnovno poslanstvo izvajanja aktivnosti Mreže MaMa je v tem, da se posamezne naloge mreže prenesejo v izvajanje posamezne članice glede na izražen interes.

– Mreža MaMa si prizadeva za krepitev vloge mladinskih centrov v lokalnem okolju in za umestitev na nacionalni ravni kot pomembne oblikovalce in nosilce mladinske politike.

– Mreža MaMa s svojim delovanjem, izvajanjem aktivnosti informiranja in svetovanja, podpore ter prenosa znanja, svojim članicam nudi strokovno pomoč.

– Mreža MaMa organizira strokovna srečanja in izobraževanja ter vzpodbuja komunikacijo in projektno povezanost med članicami s ciljem izboljšanja položaja in dela članic.

– Mreža MaMa redno obvešča članice in ostalo zainteresirano javnost o vseh dejavnostih in aktivnostih, ki se tičejo mladih in dela z njimi ter so pomembne za razvoj članic – mladinskih centrov.

– Mreža MaMa skrbi za trdnost, prepoznavnost in obstoj mreže mladinskih centrov Slovenije, ki je iz leta v leto močnejša in bolj prepoznavna v slovenskem in mednarodnem okolju.

Katere so prednosti članstva v Mreži MaMa?
– vključevanje v različne projekte Mreže MaMa;

– možnost izvajanja tistih programov Mreže MaMa za vse članice, kjer lahko najbolje vključim svoje znanje in izkušnje;

– možnost spoznavanja drugih mladinskih centrov in prenos dobrih praks na skupnih dogodkih in Klubu MaMa;

– možnost druženja z mladinskimi delavci iz mladinskih centrov;

– skupno premagovanje izzivov z ostalimi mladinskimi centri;

– možnost aktivnega sodelovanja pri oblikovanju mladinske politike v nacionalnem in mednarodnem prostoru;

– možnost dogovarjanja in sodelovanja z deležniki, ki si zame kot posameznika ne vzamejo časa ali me ne upoštevajo;

– možnost pridobivanja koristnih informacij ob pravem času;možnost cenejših izobraževanj, ki so pripravljena za mladinske delavce in na primerih mladinskih centrov;

– možnost širše promocije in skupnega nastopanja (Kaj sploh delajo mladinski centri?);

– pomoč pri zagotavljanju statusa in zagovarjanju vloge mladinskega centra v mojem okolju;

možnost … vse je možno, če je tvoj interes dovolj velik!

Dodatne informacije na info@mreza-mama.si

Mladinska mreža MaMa