Občina Celje na obisku v Novem mestu

Na tokratnem ogledu dobre prakse v sklopu aktivnosti “Občina na obisku”, ki potekajo v okviru projekta Europe goes local  pod vodstvom NA MOVIT, so predstavnice Mestne občine Novo mesto Mestni občini Celje predstavile dobro prakso Strategije za mlade in večletno programsko sofinanciranje delovanja mladinskih organizacij v Novem mestu.

Vodja Urada za družbene dejavnosti na Mestni občini Novo mesto, Mateja Jerič, je izpostavila, da so večletni programi sofinanciranja delovanja mladinskih organizacij ukrep, ki ga že izvajajo od leta 2013 na vseh področjih družbenih dejavnosti. Gre za triletno programsko financiranje mladinskega dela, ki organizacijam in tudi zaposlenim olajšajo delo, celoten proces birokracije in zagotavljajo stabilno financiranje ter večjo varnost. Prav tako so prednosti večletnih razpisov razbremenitev izvajalcev programa in zagotavljanje njihove kakovosti izvedbe ter kontinuirano izvajanje programa organizacij. Prednost večletnih razpisov je tudi ta, da so rezultati razpisov bolj transparentni in ažurni, organizacije pa so z rezultati seznanjene že v začetku koledarskega leta. Prav tako gre pri večletnih razpisih za izplačevanje finančnih sredstev na mesečni ravni. V občini Novo mesto še poleg programskega večletnega financirajo tudi projektno financiranje, razpis pa je objavljen vsako leto.

Iz prve roke je potek nastanka večletnega programa financiranja in njegovo izvajanje predstavila tudi Ivica Menger, ki skrbi za nemoteno delovanje mladinskih organizacij v Novem mestu in s tem zagotavlja večjo kakovost izvedbe programov ter zadovoljstvo obeh strani, tako organizacij kot tudi zaposlenih na občini. Tovrstne obiske znotraj projekta EGL podpira, saj se imajo tako občine priložnost spoznati in si izmenjati izkušnje v manjši skupini, na strokoven, a vseeno neformalnem način. »Skozi obisk in ogled dobre prakse si izmenjamo izkušnje in se drug od drugega lahko kaj naučimo ter tako izboljšujemo naše proces dela,« je še dodala ob predstavitvi dobre prakse, saj smo prav na njeno pobudo organizirali srečanje obeh občin.

V drugem delu obiska na terenu je predstavnica NVO regijskega stičišča dolenjske regije in tudi vodja programov Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Maja Žunič Fabijančič, predstavila  proces nastanka Strategije za mlade v Novem mestu, ki se je pričel ravno na pobudo mladih. Strategija vključuje ključna področja, ki zadevajo mlade in so v skladu z nacionalnimi in evropskimi smernicami. Mladi so skupaj z javnimi zavodi in ostalimi deležniki oblikovali strategijo, ki opredeljuje področja izobraževanja, zaposlovanja in dela, kulture in umetnosti, zdravja in dobrega počutja ter participacije mladih. Vse predlagane ukrepe znotraj strategije in akcijskega načrta redno na letni ravni tudi evalvirajo skupaj z odborom za mladinska vprašanja in veseli so, da se je večina ukrepov že realizirala, saj že pričenjajo s pripravo strategije za mlade za naslednje obdobje.  Maja Žunič Fabijanič je tudi izpostavila, da je s strani občine Novo mesto skozi nastanek strategije potekala jasna komunikacija tako z nevladnimi kot javnimi organizacijami. »Najpomembnejše pri tem pa, je da so vključeni mladi, ki tekom procesa nastanka strategije in pri izvajanju ukrepov spoznajo vlogo lokalne skupnosti in države. Pomembno je, da se pri vključevanju javnosti in občanov krepi zavest o nastanku dokumenta in občina Novo mesto se tega dobro zaveda. Na koncu so vse strani bolj zadovoljne in večino ciljev je izvedenih.«

Ob zaključku srečanja je Alja Založnik iz urada za Družbene dejavnosti na Mestni občini Celje izpostavila, da zelo podpira organizacijo in izvajanje tovrstnih srečanj in da so veseli, da jih je občina Novo mesto gostila, saj gre za dve približno enako veliki občini, ki se srečujeta s podobnimi tematikami, zato je še toliko bolj dragoceno pogledati dobre prakse drugih občin, ki so na določenem področju že oblikovale razpise in programe. »Po takšnem srečanju je organizacija dela na določnem področju lažja, saj pridobiš dragocene informacije in podatke, ki jih lahko uporabiš pri svojem nadaljnjem delu in tudi koga lažje pokličeš,« je še dodala.

Ker pa obe občini dobro sodelujeta z mladinskimi centri, kar je pri mladinskem delu še kako pomembno, se je obiska udeležila tudi predstavnica Celjskega mladinskega centra, ki je izpostavila pomen sodelovanja občin in mladinskih centrov ter medsebojno povezovanje, kar pa občini Novo mesto in Celje, vsekakor razumeta in podpirata. Obe občini prav tako uporabljata orodje Logbook, ki poleg beleženja in spremljanja učinkov mladinskega dela na lokalni ravni, pomembno prispeva tudi k povezovanju občin in mladinskih centrov.

Tovrstni obiski in izmenjava praks med občini so še en dokaz, da se vlaganje v mladinsko delo v lokalni skupnosti na dolgi rok izplača in da so medsebojna komunikacija, dialogi in razumevanje obeh strani pomembni za kakovost življenja v občini in s tem tudi mladih.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa