“Občina na obisku” tokrat v Domžalah

V okviru partnerstva Europe Goes Local, ki ga vodi Nacionalna agencija MOVIT nadaljujemo z jesenskim delom dogodkov “Predstavitev dobrih praks – Občina na obisku” in  srečanj med občnami. Tokrat sta predstavnici občine Kungota obiskali občino Domžale in si ogledali dobro prakso vzpostavitve Placa za mlade v Centru za mlade Domžale.

Plac za mlade je zaživel leta 2016 ob podpori in sodelovanju občine Domžale. Podžupanja občine Domžale, mag. Renata Kosec, je izpostavila dobro sodelovanje med občino in mladinskim centrom ter predstavila proces vzpostavitve Placa za mlade, ki se je pričel z analizo potreb mladih in delavnicami ter pogovori z mladimi. Poudarila je, da je pomembno, da so mladi v občini slišani in izrazila podporo centru in njihovim aktivnostim. “Veseli smo, da naš mladinski center deluje tako dobro in da so aktivni na področju mladine. Se pa tudi na občini zavedamo, da se mora vsaka zadeva prijet in da je za to potreben čas,” je še dodala podžupanja občine Domžale, ki se zaveda, da prihodnost stoji na mladih.

Predstavnici mladinskega centra, Tjaša in Klavdija, pa sta predstavili, kako jim je uspelo urediti Plac za mlade od ideje do opreme in kako so pri tem sodelovali mladi. Predstavili sta tudi trenutne aktivnosti in dejavnosti, ki se dnevno odvijajo v placu, kot ga mladi radi imenujejo, saj so ga vzeli za svojega in pod mentorstvom in podpori mladinskih delavcev izvajajo načrtovane in spontane aktivnosti ter se neformalno družijo. Mladinski center tako poskrbi za voden proces aktivnosti za mlade, ki skozi mladinsko delo pridobivajo dodatna neformalna znanja in kompetence.

Po predstavitvah delovanja centra se je razvil prijeten pogovor in medsebojna izmenjava izkušenj na vseh področjih delovanja. Udeleženke so izpostavile tudi pomembnost medgeneracijskega sodelovanja in vključevanja občanov v aktivnosti znotraj občine.  Predstavnica občine Kungota, Maja Kolomanič, je ob zaključku dejala, da so tovrstna srečanja zelo dobrodošla, saj sta s sodelavko dobili mnogo idej, kako vključiti mlade v različne aktivnosti, da bodo le ti imeli možnosti udejstvovanja v lokalni skupnosti.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa