“Občina na “spletnem” obisku” v Idriji

V četrtek, 22. oktobra, smo v sklopu dogodkov predstavitve dobrih praks »Občina na obisku«, ki potekajo v okviru projekta Europe Goes Local, ki ga vodi NA Movit, zaradi trenutnih razmer prvič izvedli spletni obisk in sicer v Občini Idrija.

Obisk je potekal na spletni platformi Zoom, osrednja tema pa je bila predstavitev ustanovitve Mladinskega centra Idrija. Mladinski center Idrija je organiziran kot zveza društev in zato predstavlja dobro prakso združevanja mladinskih pobud v manjši (ruralni) lokalni skupnosti. Z njegovim delovanjem se je spremenil tudi pogled na mlade v občini Idrija in je lahko v zgled ostalim organizacijam, saj jim je v procesu ustanavljanja uspelo povezati in zagovarjati stališča vseh mladih v lokalnem okolju.

Maša Eržen, vodja mladinskega centra, nam je predstavila celoten proces nastajanja in ustanovitve. Zgodba mladinskega centra se je začela v letu 2008, ko je bila na okrogli mizi prvič po več letih izražena potreba po avtonomnih mladinskih prostorih bližje mestnemu središču. Nadaljuje se v letu 2010, ko so pričeli z zbiranjem podpisov za ustanovitev mladinskega centra. Pobudo je podpisalo kar 100 mladih iz občine. Ob tem so pričeli s pripravo idejnega okvira o tem, kakšen mladinki center si mladi želijo, kakšne so potrebe, vizija in načrti. Dve leti kasneje, leta 2012 so tri najbolj aktivna in največja društva v tem procesu (Društvo za mladinski razvoj Idrija 2020, Društvo tabornikov Rod srebrnih krtov Idrija in Klub idrijskih študentov) v upravljanje prejela prostore s strani občine. Leta 2013 so omenjena tri društva formirala uradno Zvezo društev Mladinski center Idrija, ki deluje kot krovna organizacija vseh treh mladinskih pobud v Idriji. Občina Idrija je pri tem zagotovila proračunska sredstva za delovanje zveze društev, kasneje pa tudi programska sredstva in sredstva za profesionalizacijo (zaposlitev), v okviru katere je mladinski center dobil tudi svojo proračunsko postavko. »Mladinski center se zato kot tak ne prijavlja na občinske razpise za mladinske programe, saj ima zagotovljeno lastno proračunsko postavko, kar zagotovo olajša celoten proces sofinanciranja mladinskih programov našega centra.« dodaja Maša Eržen.

Danes se MC Idrija financira tudi s strani Urada RS za mladino, lokalne akcijske skupine (LAS), aktivni pa so tudi v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota. V letu 2018 so dobili v upravljanje še Mladinski hostel Idrija, redno gostijo mladinske izmenjave in treninge za mladinske delavce, v zadnjem letu pa so vzpostavili tudi mobilni mladinski center.

Predstavnika Občine Pivka, Tibor Pranjić in Jana Knafelc Sterle iz oddelka za družbene dejavnosti, sta povedala, da tudi v njihovi občini načrtujejo vzpostavitev mladinskega centra, saj so v zadnjem času mladinska društva nekoliko bolj zaživela. »V manjših krajih je predvsem problem razpršenost mladih v različna manjša društva. Izziv je zbrati vse skupaj v neko skupno, enotno organizacijo, zato v tem smislu vidimo Idrijo kot primer dobre prakse.« je dejal Tibor Pranjić.

Jana Knafelc Sterle je dodala, da je za njihovo občino velik korak, da so mladi izkazali interes, naslednja točka pa je aktivirati mlade, da bodo začeli delovati v smeri konkretnih pobud. »Dogodek je bil zame kot predstavnico oddelka za družbene dejavnosti izjemno koristen predvsem z vidika finančnega dela, saj tudi v naši občini razmišljamo v smeri ločenega financiranja mladinskega centra v smislu ločene proračunske postavke. Dobro je bilo slišati, kako takšna praksa funkcionira v Idriji.«

Tokratni dogodek je že šesti zapovrstjo, dosedanje evalvacije pa kažejo na izjemno uspešnost dogodkov, predvsem zaradi priložnosti za povezovanje, medsebojno deljenje izkušenj in prenos dobrih praks med občinami. Veseli nas, da tudi s tovrstnimi aktivnostmi prispevamo k razvijanju kakovostnega mladinskega dela na lokalni ravni.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa