Občine na obisku v Mestni občini Celje in Celjskem mladinskem centru

Nadaljujemo z jesenskim delom aktivnosti “Občina na obisku” v sklopu projekta Europe goes local, ki vodi Nacionalna agencija MOVIT. Gre za predstavitev dobrih praks mladinskega dela, vključevanja mladih in podpore mladim v lokalni skupnosti. Tokratno srečanje sta pripravili Mestna občina Celje in Celjski mladinski center.

Obiska, kjer sta bili predstavljeni dve dobri praksi, priprava lokalne strategije za mlade in razpis za sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade, se je udeležilo pet občin in sicer Ptuj, Ljubljana, Nova Gorica, Črnomelj in Miren-Kostanjevica. Praksi sta predstavili Alja Založnik iz oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Celje in Sonja Majcen, direktorica Celjskega mladinskega centra. Na občini Celje, ki zelo dobro sodeluje z mladinskim centrom in jim je v podporo, bodo v letošnjem letu nadaljevali z razpisom in ga nadgradili v smeri podpore loklanemu mladinskemu delu za boljšo kakovost izvedbe mladinskega dela. Letošnje leto bodo sprejeli tudi novo strategijo za mlade, ki so jo pripravili mladi skupaj s strokovnjaki s posameznih področij in odločevalci. Poudarili sta, da je pri nastajanju obeh dokumentov zelo pomembno raziskovanje in analiza potreb mladih ter vključevanje mladih, ki mora temeljiti na dialogu med mladimi in občino. Prav tako sta pri nastanku obeh dokumentov pomembna informiranje in promocija ter da se mladi in mladinske organizacije poistovetijo tako z razpisom kot tudi s samo strategijo.

Po vsakem tematskem sklopu so udeleženci imeli možnost vprašanj in izmenjave izkušenj, ki so vodile v konstruktivno debato. Sonja Majcen je poudarila, da je “pri javnem razpisu pomembno  sodelovanje občine in mladinskega centra, predvsem pri oblikovanju kriterijev, pogojev in tematskih področij razpisa za mladinske programe, ki se vežejo na področja v strategiji.” Prav tako je izpostavila, da se lahko tematske prioritete v razpisu razlikujejo od leta do leta, vendar so oblikovane v skladu z lokalno strategijo za mlade in evropskimi ter nacionalnimi usmeritvami na področju mladinskega dela. V samem razpisu pa imajo tudi določen kriterij, da se aktivnosti med drugim izvajajo tudi v mladinskem centru.

Občina Celje in Celjski mladinski center za spremljanje in beleženje aktivnosti uporabljata tudi Logbook, ki jim daje vpogled v kakovostno izvedbo mladinskega dela in njegove učinke. Orodje občini in mladinskemu centru zagotavlja tudi konkretne podatke za odločevalce o aktivnem udejstvovanju mladih.

Po končani predstavitvi dobrih praks je potekal voden ogled celotnega kompleksa Celjskega mladinskega centra, ki združuje tudi hostel in kavarno. V zadnjem, sproščenem delu, ki je bil namenjen mreženju in povezovanju občin, je o dogodku Darja Vukčevič povedala, da so tovrstni obiski v drugih občinah zelo dobrodošli in koristni, saj se lahko občine spoznajo ter izmenjajo izkušnje ter tako tudi najdejo skupne rešitve za še bolj kakovostno mladinsko delo v lokalni skupnosti. Katarina Gorenc iz Mestne občine Ljubljana pa je ob obisku in ogledu dobre prakse izpostavila, da je bil obisk zelo zanimiv in poučen.

Vse vključene občine so se razgovorile, izmenjale izkušnje in tako spoznale, da mladim nudijo priložnosti aktivne soudeležbe v lokalnem okolju in da lahko le na takšen način mladi s svojimi aktivnostmi sooblikujejo utrip življenja v svoji občini.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa