Občine na obisku v Sevnici

V Občini Sevnica sta se tokratne predstavitve dobrih praks »Občina na obisku« v sklopu projekta Europe Goes Local, ki ga vodi NA MOVIT za podporo razvoju in krepitvi mladinskega dela na lokalni ravni, udeležili občini Ribnica in Rogaška Slatina.

Obisk je potekal v enoti mladinskega centra Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (ZKŠTM Sevnica). Predstavili so dobro prakso procesa priprave lokalne strategije za mlade, ki jo je vodila Barbara Zagorc, zunanja sodelavka mladinskega centra. Izpostavili so, da je pri pripravi strategije pomemben osebni pristop do mladih in vključevanje vseh odločevalcev v občini, predvsem pa tudi občine in župana. S tem pristopom in procesom so razbijali stereotipe, da so odločevalci nedostopni in da je so-odločanje na najvišji ravni v občini nemogoče. Direktorica ZKŠTM Sevnica, Mojca Pernovšek, je izpostavila, da jih veseli, da so del tako uspešne zgodbe aktivnosti v sklopu projekta EGL in da so lahko svojo dobro prakso delili z ostalimi občinami. Vodja Urada za družbene dejavnosti v občini Sevnica, Mojca Sešlar, pa je povedala, da jih je pri pripravi strategije za mlade najbolj zanimalo, kako mladi živijo in kako razmišljajo ter kakšne so njihove potrebe in da je bila odločitev za pripravo lokalne strategije za mlade pravilna odločitev, saj jim je celoten proces nastanka strategije pokazal prav to, da so mladi aktivni in imajo ideje, le vključiti jih je potrebno in jim ponuditi priložnost, da izrazijo svoje mnenje.

Veseli tudi dejstvo, da sta obe udeleženi občini, Občina Ribnica in Občina Rogaška Slatina že naredili prve korake k razvoju mladinskega dela v lokalni skupnosti. Jurij Košir, ki je v Občini Ribnica odgovoren za mladinsko področje je sporočil, da so v letošnjem letu že pripravili analizo stanja, v okviru katere je na vprašalnik od 1.400 mladih v občini odgovorilo kar 1.100 mladih. Na dogodku je delil svojo izkušnjo in dejal, da so ustanovili tudi Komisijo za mladinska vprašanja, ki je pregledala povzetke analize. »Tako smo naredili prvi korak k pripravi lokalne strategije za mlade. Zavedamo se, da je to šele začetek, vendar sledimo zastavljenim ciljem, da skupaj z mladimi naredimo nekaj za mlade. In jim ponudimo priložnosti udejstvovanja v naši občini.«

Prav tako so v Občini Rogaška Slatina na mednarodni dan mladih v mesecu avgustu naredili posvet z mladimi ter tako pričeli z vzpostavljanjem okolja za mlade, pri čemer sledijo njihovim potrebam.

Na dogodku so si občine izmenjale izkušnje delovanja na področju mladine. Vodja Urada za družbene dejavnosti občine Sevnica, Mojca Sešlar, je še izpostavila, da je zelo pomembno, da občina mladim pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti zagotovi sogovornika, ki mlade spodbuja in vključuje v celoten proces, saj imajo tako osebo, na katero se lahko zanesejo.

Mojca Pernovšek, direktorica ZKŠTM, je ob zaključku predstavite še dodala, da je poleg strategije pomembno tudi to, da se pripravi akcijski načrt, ki mu sledijo tako mladi kot odločevalci. Glede nastanka strategije je izpostavila, da so pred pričetkom sami v mladinskem centru naredili pregled stanja po ukrepih in področjih, ki zadevajo mlade in pregled vseh organizacij v občini, ki zadevajo mladino.  Sama vidi veliko prednost v tovrstnih srečanjih povezovanja občin in mladinskih centrov, saj se na takšen način ustvarjajo dobre zgodbe za mlade. »Veseli nas, da smo lahko delili svojo pozitivno izkušnjo z drugimi predstavniki občin in da lahko pripomoremo k celotnemu mozaiku projekta EGL.«

Obiski in srečanja občin zelo pripomorejo k povezovanju in nastajanju dobrih zgodb, ki jih skupaj ustvarjamo za mlade in tako mladim ponudimo priložnost udejstvovanja in oblikovanja svoje lastne prihodnosti. S tem pomagamo mladim, da postanejo aktivni državljani in spoznavajo, da se da premikati meje in skozi aktivnosti izraziti svojo mladostno energijo.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa