Objavljen Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo NVO 2019

Mladinske centre, ki delujete kot nevladne organizacije, obveščamo o novi priložnosti za razvoj in profesionalizacijo skozi sofinanciranje delovnih mest v vaših organizacijah. Ministrstvo za javno upravo je v petek, 24. maja, objavilo Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje trajnostno naravnanih delovnih mest, ki bodo prispevala k razvoju in profesionalizaciji nevladnih organizacij in prostovoljstva v Sloveniji. Sofinancirane bodo organizacije, ki bodo ustrezno identificirale in naslavljale potrebe v okolju z zagotavljanjem učinkovitih in kakovostnih storitev, ki bodo prispevale k zagotavljanju trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju.

Vsebinsko je razpis razdeljen v dva sklopa. V okviru SKLOPA A bo ministrstvo subvencioniralo trajnostno naravnana delovna mesta v nevladnih organizacijah, v SKLOPU B pa trajnostno naravnana delovna mesta za mentorje in koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah.

Skladno z vizijo razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva, opredeljeno v Strategiji razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023, so cilji javnega razpisa naslednji:

  • povezan, stabilen, manj razdrobljen ter trajnostno naravnan nevladni sektor,
  • dobro razvit, učinkovit in inovativen nevladni sektor, ki je sposoben ustrezno identificirati in nasloviti potrebe svojega okolja ter se nanje učinkovito in uspešno odziva,
  • profesionalizacija nevladnega sektorja za večje prevzemanje javnih storitev,
  • kreiranje trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju,
  • kakovostno organizirano ter trajnostno naravnano prostovoljstvo,
  • profesionalizacija nevladnega sektorja za organizirano in kakovostno prostovoljsko delo ter upravljanje s prostovoljci.

Razpisana višina sredstev: 6.000.000,00 EUR

Besedilo javnega razpisa, razpisna dokumentacija in druge pomembne informacije najdete TUKAJ, z morebitnimi vprašanji pa se lahko obrnete na gp.mju@gov.si (s pripisom »JAVNI RAZPIS ZA RAZVOJ IN PROFESIONALIZACIJO NEVLADNIH ORGANIZACIJ IN PROSTOVOLJSTVA 2019« (za Urško Kavčič).

Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, ki bodo predložene osebno ali bodo prispele po pošti na naslov Ministrstva za javno upravodo vključno 8. julija 2019 najkasneje do 12.00 ure.

Vir: Ministrstvo za javno upravo

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa